Европейският парламент от 2024 до 2029 г.: колко евродепутати има всяка страна?

Броят на евродепутатите, избрани през юни 2024 г., се увеличава. Научете колко депутати има от всяка държава след европейските избори.

През септември 2023 г. депутатите одобриха решението на Европейския съвет за увеличаване на броя на депутатските места в Европейския парламент от 705 на 720 през законодателния мандат 2024-2029 г.

Решението на Европейския съвет се основава на предложение на Парламента.

Инфографиката показва броя на депутатските места в Европейския парламент по страни през законодателния мандат от 2024 до 2029 г.
Брой на депутатите в Европейския парламент по държави

Как се определя броят на депутатите по страни


Законодателството на ЕС предвижда максимум 750 евродепутати плюс председателя на Парламента. Конкретният брой на депутатските места по страни се определя преди всяко провеждане на изборите.

Разпределението отчита населението на страните, както и нуждата от минимално ниво на представителство на гражданите от по-малките страни. В Договора за Европейски съюз е заложен принципът на регресивната пропорционалност, според който трябва да са спазени две условия:

  • по-малките страни имат по-малко представители в Европейския парламент от по-големите;
  • депутатите от по-големите страни представляват повече хора от депутатите от по-малките страни.


Минималният брой депутати от една страна е 6, а максималният – 96.