Екодизайн на продуктите: повече от енергийна ефективност

Европейският парламент иска директивата за екодизайна да направи крачка напред и да въведе изисквания продуктите да могат да бъдат рециклирани и поправяни.

Екодизайн: ЕС настоява за по-екологични решения

Доклад, който депутатите одобриха в пленарна зала на 31 май, призовава Европейската комисия да включи повече продукти в обхвата на директивата. Към момента тя цели да направи уреди като бойлери, компютри и осветителни тела по-ефективни енергийно още от етапа на проектирането.

 

Депутатите искат да приложат същите принципи за продукти като мобилните телефони, които средностатистическият европеец заменя на всеки две години. Те също така настояват да се погледне по-широко на проблема за устойчивостта на продуктите и да се наложат изисквания за по-добро проектиране, за рециклиране на ценни метали в тях, за възможност за замяна на батерии и поправка на части.

До 5%

от редките метали като волфрам, калай и индий, използвани за производството на мобилни телефони, се рециклират

С това би се насърчил преходът към нов икономически модел, наричан „кръгова икономика“, в който продуктите не се изхвърлят веднага след използване, а се поправят, рециклират и използват многократно.

 

През юли 2017 г. Парламентът призова за налагане на минимални стандарти за живота на продуктите и мерки срещу вграждането на фабрични дефекти, които ограничават срока на ползване.

 

Какво представлява екодизайнът?

 

За да могат да бъдат продавани в ЕС продукти като компютри, готварски пречки и хладилници, те трябва да отговарят на минимални стандарти за енергийна ефективност. Производителите трябва още на етапа на проектиране да се стремят да намалят консумацията на енергия и други отрицателни последствия върху околната среда.

 

Тези изисквания, наричани изисквания за екодизайн, подобряват качеството на продуктите и защитават околната среда. Те също така спестяват значителни разходи за електричество - по изчисления благодарение на тях до 2020 г. протребителите в ЕС биха могли да икономисат 490 евро от сметки за ток всяка година.

 

Изискванията за екодизайн се допълват от правила за обозначаване на енергийната ефективност на продуктите.

Допълнителна информация