Шенген: проблемите пред зоната за свободно движение

Функционирането на Шенгенското споразумение за пътуване без граничен контрол в Европа е заплашено заради поредица от кризи в последните години.

Шенгенска виза в паспорт
Шенгенска виза в паспорт ©AP Images/European Union-EP

Трудни времена за Шенгенското пространство

 

На теория всеки човек подлежи на граничен контрол единствено на външна граница на Шенгенското пространство. От 2015 г. обаче бяха въведени проверки на някои вътрешни граници в отговор на бежанската вълна и на серията от терористични нападения в Европа.

Потокът от имигранти бе възприет като заплаха за вътрешната сигурност и засегнатите страни се възползваха от клаузи в Шенгенското споразумение, за да въведат граничен контрол.

Пандемията от COVID-19 също стана причина някои страни да прибегнат към контрол на вътрешните граници в опит да се ограничи разпространението на вируса.

Цената на граничния контрол

 

Граничните проверки забавят движението на хора, стоки и услуги в рамките на ЕС. Около 1,7 млн. души пътуват всеки ден през граница в ЕС, за да отидат на работа. Те, заедно с туристите и превозвачите, са най-засегнатите от мерките. Самият контрол е свързан с поемането на административни и инфраструктурни разходи.

Изследване, поръчано от Парламента, оценява евентуалните разходи от пълно спиране на действието на Шенген за две години във всички страни на 25-50 млрд. евро.

Мерки за преодоляване на проблемите

Европейският съюз е предприел редица стъпки за укрепване на Шенгенското пространство. През април 2017 г. бяха въведени систематични проверки за самоличността на всеки, който влиза в ЕС. Нова система за регистрация при излизане и влизане в зоната засича движението на граждани на други страни.

Беше създадена и Европейска гранична и брегова охрана, за да се засили наблюдението върху външните граници. В същото време Европол получи допълнителни правомощия в борбата с тероризма.

През декември 2021 г. Европейската комисия предложи промени в правилата за функционирането на Шенгенското пространство, които целят да гарантират, че обратното въвеждане на проверки на вътрешни граници остава крайна мярка. Вместо нея следва да се предпочитат други алтернативи като целенасочени полицейски проверки и засилено полицейско сътрудничество.

Депутатите многократно са изразявали възражения срещу честото въвеждане на граничен контрол в рамките на Шенген, тъй като това пречи на свободното движение на хора в ЕС.

Парламентът одобри промени в правилата, касаещи Шенгенското пространство, през април 2024 г., с които се поставят ясни ограничения на осъществяването на контрол по вътрешните граници. Съветът даде своето одобрение през май 2024 г.

Подкрепа за разширяването на зоната

Депутатите също така отстояват последователно позицията си, че всички страни членки, които са доказали готовността си за включване в Шенгенското пространство, трябва да бъдат приети.

През ноември 2022 г, Парламентът одобри присъединяването на Хърватия. Хърватия стана членка на Шенгенското пространство от 1 януари 2023 г.

На 30 декември 2023 г. страните от ЕС единодушно решиха да дадат зелена светлина за премахването на граничните проверки с България и Румъния по вътрешните въздушни и морски граници на ЕС, считано от 31 март 2024 г. Дискусиите за премахването на проверките на сухопътните граници се очаква да продължат през 2024 г.Шенген в числа

  • 27 страни, участващи в Шенгенското пространство
  • 4 страни извън ЕС, които са част от Шенгенското пространство: Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария
  • 2 членки на ЕС, които са част от Шенгенското пространство по въздушни и морски граници от 31 март 2024 г.: България и Румъния
  • 2 членки на ЕС, които не са част от Шенген: Ирландия и Кипър
  • над 50 000 километра външни граници на Шенгенското пространство
Карта на Шенгенското пространство, показваща настоящите страни членки, страните от ЕС, които не са част от ЕС и страните кандидатки за членство в Шенген
Карта на Шенгенското пространство

Този материал беше първоначално публикуван през май 2018 г. и е последно актуализиран през юни 2024 г.