Конференция в Парламента подчерта значението на културното наследство

Конференция в ЕП на 26 юни събра хора на изкуството, експерти и политици за дискусия относно културното богатство на Европа и неговата икономическа ценност.

Участници в конференцията се обединиха около идеята, че културното наследство на Европа трябва да бъде пазено и развивано

Секторът на културата осигурява работа на 300 000 души в ЕС, а 7,8 млн. работни места са косвено свързани с него. Събитието в Парламента подчерта социално-икономическото значение на сектора и постави въпроса за неговото бъдещо развитие.

Срещата се проведе през Европейската година на културното наследство, в рамките на която хиляди събития из цяла Европа се стремят да запознаят хората с културното богатство на местно, национално и европейско ниво.

Конференцията бе организирана в Брюксел по инициатива на председателя на ЕП Антонио Таяни в сътрудничество с парламентарната комисия по култура и образование.

Участниците дискутираха три основни теми:

  •     Културното наследство и европейската идентичност
  •     Съхраняване и развитие на културното наследство
  •     Иновации и икономически потенциал на културното наследство


"В продължение на 3 000 години обща история ние съумяхме да изградим една споделена идентичност и това не бива да бъде забравяно", заяви Антонио Таяни.

По време на конференцията бяха организирани музикални представления на живо и изложение на видео игри.

 

Плакат за конференцията „Културното наследство в Европа: връзка между минало и бъдеще“
Конференцията на ЕП се провежда през Европейската година на културното наследство