Пластмасата в океаните: факти, рискове и нови мерки на ЕС

Пластмасовите боклуци застрашават живота в моретата и нашето здраве. Европейският съюз предприема мерки за намаляване на отпадъците от пластмаса.

Найлонови торбички и други видове боклук в океана
Боклук в океана ©AP Images/European Union-EP

Какво може да бъде по-невинно от сламка за пиене или онези евтини чинийки, които изхвърляме веднага след употреба? Проблемът е, че голяма част от тези боклуци в крайна сметка попадат в моретата и океаните по света. Пластмасовите боклуци са вече толкова често срещани, че според една прогноза до 2050 г. пластмасата в океаните ще тежи повече, отколкото всички риби.


Намаляването на пластмасовите отпадъци и на изхвърлянето на микрочастици пластмаса е един от важните елементи в Европейската стратегия за пластмасите и ключова област за напредък по пътя към кръгова икономика в ЕС. Очаква се Европейската комисия да направи конкретни предложения по темата през 2021 г.


Научете какво прави ЕС, за да намали замърсяването с пластмаси.

Парламентът одобри през март 2019 г. правила, които целят да намалят присъствието на 10-те най-често срещани видове пластмасови отпадъци на морските брегове, както и на загубените риболовни приспособления. Тези две групи заедно отговарят за около 70% от боклуците в морето. Около 50% от замърсяването се дължи само на пластмасови продукти за еднократна употреба: например, прибори, бутилки, фасове и клечки за уши.

Инфографика за ключовите факти и проблемите, причинявани от пластмасовите отпадъци в океаните
Пластмасовите отпадъци причиняват множество проблеми в океаните

Заплаха за околната среда и здравето


Пластмасата не означава само по-грозни плажове. Морските животни могат да се оплетат в по-големи плаващи парчета или да се объркат и да погълнат по-малки частици. Пластмасата привлича и токсични вещества, които попадат в храносмилателната система на рибите. От там по хранителната верига тя може да достигне и хората. Ефектът върху човешкото здраве е неизвестен.

Отпадъците носят и икономически загуби ‒ за секторите и хората, свързани с морето, но също така и за производителите. Само 5% от стойността на пластмасовите опаковки намира повторна употреба в икономиката, останалото просто се прахосва. Нуждата от повече рециклиране и от предотвратяване на попадането на още пластмаса в океаните е очевидна.

Инфографика за пластмасовите и непластмасовите отпадъци по видове
Повечето отпадъци на морския бряг са направени от пластмаса

Забрана на пластмасови продукти за еднократна употреба


Европейският съюз е наложил пълна забрана от 2021 г. на продукти за еднократна употреба, за които има алтернативи, направени от други материали. Такива са например клечките за уши, приборите, чинийките, бъркалките, сламките и дръжките за балони. Беше приета и забрана на оксо-разградимите пластмасови продукти, които се разграждат на много малки частици, както и на съдовете от стиропор за храна за бърза консумация.

Приети са и различни видове други мерки. Компаниите, особено тютюневите, ще носят отговорност съгласно принципа "замърсителят плаща". Това ще важи и за производителите на риболовни принадлежности, които ще поемат разходите по събиране на загубени в морето риболовни мрежи. 

За бутилките за напитки се въвежда цел до 2029 г. да се събират разделно 90% от тях (чрез схеми за заплащане за върнати бутилки). До 2025 г. трябва да се рециклират 25% от пластмасовите бутилки, а към 2030 г. ‒ 30%. Етикетите на тютюневите продукти с филтри, чашките, кърпичките и балоните ще трябва да съдържат информация за това как те трябва да бъдат изхвърляни.

Инфографика за най-често срещаните пластмасови продукти за еднократна употреба на морския бряг
Кои са най-често срещаните пластмасови продукти за еднократна употреба на морския бряг

Морските отпадъци и рибарството


В резолюция на 25 март 2021 г. Европейският парламент призова за спешни мерки за намаляване на отпадъците в моретата и океаните, тъй като те увреждат екосистемите и причиняват щети на потребителите и на рибарите. Това може да стане чрез допълнително ограничаване на използването на пластмасови продукти за еднократна употреба и чрез насърчаване на промени в дизайна на риболовните принадлежности.


Депутатите призовават за инвестиции в разработване на екологосъобразно риболовно оборудване и за законодателни предложения за извеждане от употреба на контейнери и опаковки от стиропор в риболова.

730

тона отпадъци се изхвърлят директно в Средиземно море всеки ден

Парламентът също така иска да се обърне повече внимание на рибарството и аквакултурите и тяхната роля за постигане на целите на Европейския зелен пакт, на стратегията за биоразнообразие и на стратегията „От фермата до трапезата“ за качествени храни.


Научете повече за мерките на Парламента за борба със замърсяването с пластмаса: