Автономните коли в ЕС: от фантастика към реалност

Скоро на европейския пазар ще се появят коли, които ще могат да се движат без шофьор. Как ЕС ще реши предизвикателствата в сектора на автоматизирания транспорт?

Ползите

Развитието на области като роботиката, изкуствения интелект и комуникациите прави възможно хората да бъдат заменени като водачи на превозните средства. Надеждите са, че това ще намали драстично броят на пътните произшествия и ще подобри безопасността на движението.

Към момента хиляди хора загиват по европейските улици и магистрали, а около 95% от инцидентите се дължат на човешки грешки.

Промяната в транспорта се очаква да донесе и други положителни последици: да намали задръстванията и вредните емисии, както и да подобри достъпа до транспорт на възрастни хора и хора с увреждания.

Освен това бързото разрастване на пазара на автономни коли и камиони ще донесе нови възможности за бизнеса и ще създаде работни места.

Инфографика: Ползите от автономните коли в ЕС
Ползите от автономните коли

Предизвикателствата

Появата на автономни коли ще промени коренно транспорта по пътищата и ще повдигне серия от въпроси, на които ще трябва да бъдат намерени отговори:

•    Пътна безопасност: поне на първо време автоматизираните превозни средства ще трябва да се движат по пътищата заедно с традиционните автомобили, управлявани от хора, и ще трябва да внимават за велосипедисти и пешеходци. Това прави наложително приемането на хармонизирани правила за безопасност на европейско ниво.
•    Отговорност за произшествия: след като новите технологии поемат отговорността за шофирането от човека, кой ще отговаря при настъпването на инциденти?
•    Обработка на данни: правилата на ЕС за защитата на личните данни ще важат и за новите автомобили. До момента обаче не са взети специални мерки за гарантиране на електронната сигурност и за защита на автомобилите от хакерски атаки.  
•    Етични въпроси: автономните коли ще трябва да зачитат човешкото достойнство и правото на хората на избор. В момента се подготвят насоки на ЕС в областта на изкуствения интелект, но може да има нужда и от разработването на специфични стандарти за сектора.
•    Инфраструктура: ще бъдат нужни значителни инвестиции за изследвания и разработване на технологиите и за изграждане на съпътстващата инфраструктура.

Какво прави ЕС

Предвид бързия напредък на технологиите Европейският съюз работи за установяването на общи правила в сектора.

В отговор на съобщение на Комисията, представящо стратегия за автоматизирания транспорт, Парламентът одобри на 15 януари доклад с препоръки, подготвен от депутата Вим ван де Камп (ЕНП, Нидерландия).

Текстът подчертава нуждата от стандартизация на международно ниво, за да могат новите превозни средства да оперират в различни страни. Освен това депутатите искат новите правила на ЕС да обхващат различни видове транспорт, включително морски съдове, дронове за транспортиране на стоки и железници.

Депутатите призовават във всички автономни превозни средства да има записващи устройства като „черните кутии“ в самолетите, за да се улеснят разследванията при инциденти и определянето на това кой носи отговорност.

Докладът на Парламента посочва, че разработването на правила за защита на данните и решаването на етичните проблеми в автоматизирания транспорт биха засилили доверието на хората. Те също така посочват, че е нужно да се обърне специално внимание на нуждите на хората с ограничена мобилност.

Пътят към пълната автоматизация

Експертите дефинират различни нива на автоматизация на превозните средства в зависимост от това каква част от функциите на водача са поети от дигиталните технологии.

Инфографика: Степени на автономно шофиране
Степени на автономно шофиране

На европейския пазар вече има автомобили, които помагат на хората при шофирането ‒ например, за поддържане на определена лента или при паркиране. В момента се тестват автомобили от 3-то и 4-то ниво на автоматизация, които се управляват сами. Тези коли се очакват на пазара между 2020 и 2030 г. Напълно автономните коли се очакват след 2030 г. Всички нови коли към 2022 г. вероятно ще бъдат оборудвани с устройства за свързване през Интернет с другите коли и с инфраструктурата.

Автоматизирани и свързани коли ‒ какво означава това

  • Автоматизираните превозни средства използват технологии като сензори, вградени камери, компютри, системи за навигация, приемни устройства за спътникови сигнали и радари. Така част от функциите на управление се прехвърлят на компютърна система.
  • Самоуправляващите се или автономните превозни средства са автоматизирани превозни средства от ниво 3, 4 или 5.
  • Свързаните превозни средства са оборудвани с устройства, които комуникират през Интернет с други превозни средства и с инфраструктурата.
  • Технологиите за автоматизиране и свързване се допълват. Вероятно всички автоматизирани превозни средства ще бъдат и свързани в близко бъдеще.