Автомобилни застраховки: по-добра защита за жертвите на произшествия

Промени в европейските правила за застраховка „Гражданска отговорност“ целят да гарантират справедлива компенсация за жертвите на пътни произшествия.

Момче с колело на пътя
ЕС работи за подобряване на безопасността на пътя ©AP images/European Union-EP

През 2017 г. над 25 000 души в ЕС са загубили живота си на пътя, а други 135 000 са претърпели тежки наранявания. България е на второ място по брой жертви на един милион жители след Румъния. Повечето жертви в ЕС са уязвими участници в движението ‒ деца, пешеходци, водачи на велосипеди и мотоциклети и възрастни хора.

На 13 февруари Парламентът одобри предложения за изменения на европейските правила за застраховка „Гражданска отговорност“. Сред целите на измененията са защита на правата на жертвите на произшествия, осуетяване на ползването на коли без застраховка и гарантиране на еднакво отношение към притежателите на полици от различни държави.

Парламентът работи също така по изменения на правилата за пътната безопасност в ЕС с цел намаляване на произшествията и на жертвите по пътищата.

По-висока степен на защита

Досега действащите европейски правила не уреждат случая, когато застрахователят не може да плати за настъпил инцидент (например, поради изпадане в неплатежоспособност). Това може да доведе до сериозно забавяне или неизплащане на компенсации. Новите правила предлагат в такива случаи отговорност по подразбиране да носи съответната държава. Според депутатите максималният срок за получаване на компенсацията следва да бъде шест месеца.

Промените уеднаквяват и минималното ниво на застрахователно покритие в ЕС. По отношение на физически наранявания шофьорите ще трябва да имат покритие за поне 6 070 000 евро за произшествие, независимо от броя на жертвите, или 1 220 000 евро за всеки пострадал. За имуществени щети минималното ниво на покритие ще бъде 1 220 000 на иск, независимо от броя на пострадалите. Държавите в ЕС ще имат възможност да наложат изисквания и за по-високо покритие.

По-достъпни застрахователни премии

Когато застрахователните компании определят колко трябва да плати конкретен клиент за застраховката, те се интересуват от неговата история ‒ дали той е причинявал произшествия, които са водели до искове, и колко често.

Новите правила налагат изискване тази история на исковете да може да се прехвърля от една застрахователна компания на друга, така че ако гражданин на ЕС се премести в друга страна в Европа, той да може да ползва евентуални отстъпки, заслужени с отговорно шофиране в миналото.

Мерки срещу автомобилите без застраховка

Шофирането без застраховка е все по-голям проблем в ЕС, който води до повишаване на застрахователните премии за изрядните шофьори. Законодателството би позволило на държавите членки да провеждат систематични трансгранични проверки, например чрез технологии за разпознаване на регистрационния номер на автомобила, и да налагат санкции.

Обхват на новите правила

Правилата обхващат повечето превозни средства. Електрическите велосипеди, скутери и тротинетки ще бъдат изключени, тъй като те причиняват по-малки щети и налагането на изискване за застраховка може да намали интереса към тях. За автомобилните спортове се прилагат други правила.

Следващи стъпки

След гласуването в пленарна зала депутатите ще трябва да постигнат съгласие със Съвета за окончателния текст на законодателството.

След въвеждането на правилата Комисията ще трябва да направи анализ относно тяхната приложимост по отношение на автономните коли.