Бъдещето на „Еразъм+“: повече възможности

Програмата „Еразъм+" получава по-голям бюджет и насочва повече усилия за приобщаване на хора с ограничени възможности. Научете за приоритетите за 2021-2027 г.

Усмихващо се момиче със синдром на Даун използва лаптоп
Парламентът одобри новия формат на програмата „Еразъм+", който цели да обхване повече хора ©Ermolaev Alexandr/Adobe Stock

На 18 май Парламентът одобри начина на функциониране на програмата „Еразъм+“ от 2021 до 2027 г. Това е една от инициативите на ЕС, насочени към осигуряването на повече възможности за младите хора и подобряване на шансовете им да намерят работа.


В преговорите със Съвета депутатите договориха допълнителни 1,7 млрд. евро за програмата, която ще увеличи почти двойно бюджета си спрямо 2014-2020 г. Около 10 млн. души - студенти, учители и преподаватели, ще имат възможност да се включат през следващите седем години.


Ще се насърчава участието на хора с увреждания и по-малки възможности, включително чрез подкрепа за мобилност, езиково обучение, оказване на административно съдействие и осигуряване на възможности за електронно обучение.


Центровете за професионално обучение са също вече част от програмата по настояване на Парламента. Тези международни центрове осигуряват висококачествено професионално обучение, за да могат хората да развият уменията си в ключови сектори.


“Еразъм+" ще подпомага зеления преход и цифровизацията в Европа и ще насърчава здравословен начин на живот и придобиване на нови знания и умения през целия живот.


Какво представлява „Еразъм+“

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Тя започна като програма за студентски обмен през 1987 г., но от 2014 г. предоставя възможности за учители, стажанти и доброволци на всякаква възраст.


Над 9 милиона души са взели участие в програмата от създаването й, а само за 2019 г. участниците са близо 940 000 души. „Еразъм+“ обхваща 33 страни - всички страни от ЕС плюс Турция, Северна Македония, Сърбия, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, и е отворена за партньорски страни от целия свят.


По данни на Европейската комисия всеки трети стажант в „Еразъм+“ получава предложение за работа от фирмата, в която е бил на стаж. Също така пет години след дипломиране нивото на безработица сред хората, които са били на обучение или стаж в чужбина, е с 23% по-ниско спрямо хората, които не са се възползвали от подобна възможност.


Как можете да кандидатствате

„Еразъм+“ предлага възможности за хора и организации от цял свят. Процедурата за кандидатстване обаче може да се различава в отделните случаи. Прочетете повече тук.

Нов бюджет на „Еразъм+“: по-голяма мобилност и възможности за младите хора

Статии по темата