Тероризъм: европейски правила затягат достъпа до съставки за бомби

Европейският парламент одобри на 16 април правила, които ще направят по-трудно сдобиването с вещества за изработване на експлозиви в домашни условия.

Бутилки и епруветки с предупредителен етикет
Нови правила на ЕС ще направят по-трудно създаването на взривни вещества в домашни условия ©AP Images/European Union-EP

Домашни бомби

При много терористични атаки в ЕС през последните години се използват взривни вещества, направени в домашни условия ‒ например, в Париж през 2015 г., в Брюксел през 2016 г. и в Манчестър и Лондон през 2017 г. Химическите съставки, които са били нужни за производството им (известни като прекурсори за взривни вещества), могат да бъдат открити в множество продукти ‒ прах за пране, изкуствена тор, горива, химически продукти за пречистване на водата и др.

Наред с други мерки за предотвратяване на терористични атаки Европейският съюз затяга правилата кой и как може да закупува подобни вещества. В същото време те ще продължат да бъдат достъпни за онези, които имат нужда от тях за осъществяване на дейността си ‒ например, селскостопански производители, миньори и производители на фойерверки.

Предишните правила по въпроса са от 2013 г. и засягат продажбата на вещества като водороден пероксид и азотна киселина. Те вече са помогнали за затягането на контрола върху потенциално опасни вещества, но депутатите искат да въведат няколко подобрения.

Какво ще се промени

До момента системите за лицензиране и регистрация за закупуване на подобни вещества се различават значително в отделните държави от ЕС. Договореното със Съвета законодателство ще наложи единни правила в ЕС за издаването на лицензи на хора с легитимни основания за ползването на веществата. Тези хора ще преминават през проверки, включително за криминално минало.

„Нито една страна в ЕС не може да се справи сама с тероризма, затова мисля, че е приоритет да регламентираме достъпа до експлозивни вещества на ниво Европейски съюз“, заяви депутатът Андрейс Мамикинс (С&Д, Латвия), автор на позицията на Парламента.

Въвежда се ясна дефиниция за „масов потребител“, който няма да има право да закупува веществата, и за „професионален потребител“, който ги използва в работата си.

Тъй като терористите променят „рецептите“ си за производство на експлозиви, към списъка с опасни химически вещества, подлежащи на ограничения, ще бъдат добавени още няколко, като сярната киселина.

Новите правила ще важат и за продажби в Интернет. „Особено важно е да накараме онлайн платформите да се съобразяват със задълженията по това законодателство“, посочва Андрейс Мамикинс.

Следващи стъпки

Съветът трябва да даде официалното си одобрение, преди правилата да влязат в сила. Те ще се прилагат 18 месеца след публикуването си в Официалния вестник на ЕС.