Емисии въглероден диоксид от колите: факти и данни (инфографики)

Любопитни ли сте какви са емисиите въглероден диоксид (CO2) от автомобилите и дали електрическите коли са по-чиста алтернатива? Научете от нашите инфографики.

Транспортът е отговарял за около една четвърт от общите емисии на парникови газове в ЕС през 2019 г. Близо 72% от емисиите в транспорта се дължат на сухопътния транспорт, показва доклад на Европейската агенция за околната среда.

Като част от усилията на ЕС за намаляване на емисиите и постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г. съгласно Европейския зелен пакт, ЕС иска да намали емисиите в транспорта с 90% до 2050 г. спрямо 1990 г.

Липса на значим напредък

Транспортът е единственият сектор в ЕС, който е произвеждал повече парникови газове през 2019 г. в сравнение с 1990 г., като ръстът е 33,5%.

Значителното намаление на тези емисии не е проста задача. С настоящите мерки прогнозите са, че спадът на емисиите до 2050 г. в този сектор ще бъде само с 22%, което е много под заявените амбиции.

Инфографика, показваща как различни сектори са намалили емисиите си на парникови газове между 1990 и 2019 г. с изключение на националния транспорт, който е повишил емисиите си
Промяна на емисиите на въглероден диоксид по сектори от 1990 до 2019 г.

Колите са основни замърсители


Емисиите на въглероден диоксид от пътническия транспорт варират силно в зависимост от вида на превозното средство. Пътническите автомобили са основен замърсител, отговарящ за 60,6% от общите емисии от сухопътния транспорт в Европа.

Проблемът до голяма степен идва от факта, че личните автомобили превозват малък брой хора. Ако всяка кола се ползваше от много хора, това щеше да бъде един от най-чистите видове транспорт. Средният брой пътници през 2018 г. е бил 1,6 души в кола. Затова се търсят други решения - споделяне на автомобили, преминаване към обществен транспорт, използване на велосипеди или ходене пеша.

Инфографиката показва, че сухопътният транспорт е отговарял за 71,7% от емисиите на парникови газове от транспорта в ЕС през 2019 г. и че пътническите автомобили отговарят за най-голяма част от емисиите.
По-голямата част от емисиите в транспорта се дължат на пътническите автомобили

Замърсяват ли по-малко електрическите автомобили?


Има два начина да намалим емисиите на CO2 от колите: или като направим по-ефективни автомобили, или като сменим източника на гориво в тях. През 2019 г. 67% от колите в ЕС са използвали дизел, други 25% - бензин. Електрическите автомобили обаче набират популярност.

Броят на новите регистрации се увеличава - през 2021 г. близо 18% от новорегистрираните пътнически автомобили са били електрически спрямо 11% през 2020 г. Продажбите се утрояват през 2020 г., когато влизат в сила нови цели за емисиите от колите. При новорегистрираните микробуси през 2021 г. 3,1% са били електрически.

Въпросът „колко емисии CO2 произвежда един автомобил“ трябва да отчита не само емисиите по време на ползване, но и тези, свързани с производството и бракуването.

В началния и крайния етап от живота на един автомобил електрическите автомобили генерират повече емисии от автомобил с вътрешно горене. Степента на замърсяване зависи от това от какви източници се добива самото електричество.

Въпреки това ако вземем като начална точка сегашния енергиен микс в Европа, електрическите автомобили вече са по-чисти от тези, задвижвани с бензин. С увеличаването на дела на електричеството от възобновяеми източници в бъдеще електрическите коли би следвало да стават все по-малко вредни за природата. Освен това ЕС има планове да направи батериите по-екологосъобразни.

Инфографиката показва, че емисиите от нови пътнически автомобили са намалели между 2010 и 2019 г., но сравнително бавно и има малък ръст в последните години
Усилията за намаляване на емисиите от нови автомобили засега дават ограничени резултати

Цели на ЕС за намаляване на емисиите от сухопътния транспорт


Европейският съюз въвежда нови цели за емисиите от нови автомобили и микробуси. Новото законодателство изисква всички нови пътнически автомобили и лекотоварни търговски превозни средства на пазара след 2035 г. да не произвеждат емисии на въглероден диоксид. Към 2030 г. емисиите на CO2 от новите леки автомобили трябва да намалеят с 55%, а емисиите от микробусите – с 50%. 

Европейският парламент и Съветът постигнаха предварително споразумение по правилата през октомври 2022 г., след което Парламентът даде окончателно съгласие през февруари 2023 г.

Научете повече за новите цели на ЕС за емисиите на CO2 от автомобилите и за спирането на продажбата на нови автомобили, задвижвани с петрол или дизел, от 2035 г.


Други мерки на ЕС за ограничаване на емисиите в транспорта


ЕС възнамерява да допълни предложените цели за емисиите от коли и автомобили с още мерки:


Прочетете за плановете за използване на водорода като екологично чист източник на енергия.

Парламентът работи по мерки и за въздушния и водния транспорт: включване на водния транспорт в схемата за търговия с емисии; преразглеждане на правилата за въздушния транспорт и налагане на по-екологични горива. Корабите и самолетите отговарят за 8% от общите емисии на ЕС, но емисиите от тях продължават да растат.

Вижте нашата инфографика за напредъка на ЕС към постигане на целите за климата за 2020 г.