Пътни произшествия в ЕС: данни и факти (инфографика)

Пътната безопасност в ЕС се подобрява в последните години. Открийте данни за смъртните случаи от произшествия на пътя по страни, възраст и пол.

Всяка година хиляди хора губят живота си или претърпяват тежки наранявания при инциденти по пътищата в ЕС. Новите технологии помагат част от случаите с фатален край да бъдат избегнати ‒ между 2010 и 2020 г. броят на загиналите в ЕС е намалял с 36%. В сравнение с 2019 г., когато е имало 22 800 смъртни случая в ЕС, през 2020 г. 4 000 души по-малко са загубили живота си на пътищата.

Предварителни данни за 2020 г. показват, че 18 страни от ЕС са регистрирали най-нисък брой смъртни случаи при пътни произшествия, откакто се води статистика. Една от причините за спада на тежките произшествия е намалелият трафик вследствие на пандемията.

Швеция е страната с най-безопасни пътища с 18 смъртни случая на 1 млн. жители, а Румъния има относително най-много с 85 смъртни случая на 1 млн. жители. Средната стойност за ЕС е 42 смъртни случая на 1 млн. души, докато за света средната стойност е над 180.

Смъртните случаи в България бележдат спад до 67 на 1 млн. жители през 2020 г. от 90 през 2019 г. и 105 през 2010 г. Въпреки това страната е с третия най-висок коефициент в ЕС след Румъния и Латвия.

От общия брой на загиналите 45% са хората, които са пътували с автомобил. Други 21% са били пешеходци.

Инфографики за смъртните случаи в ЕС при пътни произшествия с разбивка по страни, вид на пътя, начин на придвижване и възраст на жертвите
Данни за броя на смъртните случаи в ЕС при пътни произшествия

Най-голям дял от хората загиват на селски пътища (53%), жертвите в градски райони са 38%, а 9% са загинали на магистрали.

Около 12% от загиналите са хора на възраст между 18 и 24 г., при положение че техният дял в общото население в ЕС е само 8%. Броят на жертвите на възраст над 65 г. нараства от 22% през 2010 г. на 28% през 2018 г.

На пътя загиват много повече мъже (76% от жертвите), отколкото жени (24%), като съотношението е сходно във всички страни. Децата на възраст под 15 години са 2% от общия брой на жертвите.

Какво прави ЕС за намаляване на пътните произшествия


Европейският парламент одобри през октомври 2021 г. промени в правилата за застраховката за използване на моторни превозни средства, които целят да защитят по-добре жертвите на пътни произшествия. Актуализираните текстове ще трябва да получат официалното одобрение на Съвета, след което страните в ЕС ще имат две години, за да ги въведат в законодателството си.

Парламентът формулира също така препоръки за това как ЕС да достигне до нула смъртни случая на пътя до 2050 г. Резолюцията е в отговор на рамка за пътна безопасност в ЕС за 2021-2030 г. Някои от мерките, за които се застъпват депутатите, са въвеждане на лимити за скоростта от 30 км/ч в жилищни зони, нулева толерантност към употребата на алкохол при шофиране и подобрения на инфраструктурата и превозните средства.

През април 2019 г. Европейският парламент прие правила, които ще задължат производителите на автомобили да оборудват новите коли с 30 технологии за безопасност, сред които са интелигентна система за регулиране на скоростта, система за предупреждаване при разсейване на вниманието на шофьора и система за аварийно спиране.

Смята се, че в около 95% от случаите пътните инциденти са резултат от човешка грешка. Надеждите са, че тези системи могат да спасят живота на 25 000 души и да помогнат за избягването на тежки наранявания на други 140 000 души до 2038 г.

ЕС работи и по други мерки за повишаване на безопасността на пътя. Предвижда се затягане на изискванията за управление на пътната инфраструктура, както и въвеждане на единни правила за автономните коли.