Емисии от самолети и кораби: факти и данни (инфографика)

Международните въздушни и морски превози са сред важните източници на емисии на парникови газове. Открийте данните в нашите инфографики.

Въпреки че и въздушният транспорт, и морският към момента отговарят за не повече от 4% от общите емисии на ЕС, генерираните от тях емисии растат и усложняват все повече усилията срещу промените в климата.

Причините са свързани с рекордния ръст в последните години на авиопътниците и развитието на международната търговия. Освен това тези сектори дълго време оставаха извън мерките за намаляване на емисиите както в ЕС, така и на световно ниво.

С цел постигане на общо намаление на емисиите с 55% до 2030 г. и нетни нулеви емисии до 2050 г. Европейският парламент работи по нови правила за корабите и самолетите. Те предвиждат включване на водния транспорт към схемата за търговия с емисии на ЕС, преразглеждане на схемата за въздушния транспорт и мерки за по-екологосъобразни горива за самолетите и корабите.

Инфографика за емисиите от транспорт, които заемат  дял от 28,5% от общите емисии на парникови газове на ЕС. Сухопътният транспорт отговаря за 20,5% от общите емисии на ЕС.
Емисиите от транспорт като дял от общите емисии на парникови газове на ЕС

Динамичен ръст на емисиите


До 2019 г. емисиите в ЕС от международен въздушен транспорт са се увеличили със 146% спрямо 1990 г., а от морски транспорт - с 34%. Транспортът е единственият сектор в ЕС, в който емисиите са се увеличили спрямо 1990 г.

През 2020 г. емисиите от самолети и кораби намаляха значително заради рестрикциите във връзка с пандемията от COVID-19. Този спад обаче вероятно е временен и емисиите ще продължат да растат с възстановяването на икономиката.

Инфографиката илюстрира промяната при емисиите на парникови газове от транспорта от 1990 до 2019 г. и прогнози за развитието им от  2019 до  2030 г.
Промяна през годините на емисиите от различни видове транспорт

По-голям трафик


Причината за ръста на емисиите са повечето хора, които летят със самолет, и увеличеният обем на превозвани товари по море. Броят на авиопътниците в ЕС се увеличава стабилно през последните три десетилетия.

Броят на авиопътниците намаля със 73% през 2020 г. спрямо 2019 г., но с вдигането на ограничителните мерки във връзка с COVID-19 пътническият трафик отново започна да се покачва.

Нарастващото безпокойство за отражението на този ръст върху околната среда кара част от хората да следят за екологичните последици от начина, по който се придвижват. Според изследване Евробарометър това към момента правят малко над 10% от анкетираните.

Ако се интересувате, можете да пресметнете какви са емисиите от Вашите полети.

Инфографиката показва годишната промяна на броя на авиопътниците в ЕС между 2010 и 2020 г.
Броят на авиопътниците в ЕС нараства значително до 2019 г., след което пандемията от COVID-19 доведе до рязък спад