Коронавирус: Фондът за солидарност ще помага на страните в ЕС

Европейският парламент одобри мерки, които ще дадат достъп на страните членки до допълнителни средства в борбата срещу кризата с коронавируса.

Пациент на легло в болница
В обхвата на Фонда за солидарност ще бъде добавена помощ за справяне със здравни кризи

На извънредната си пленарна сесия на 26 март депутатите приеха предложение на Европейската комисия, което ще позволи на страните членки да отправят искания за помощ от Фонда за солидарност на ЕС в борбата с епидемията. По този начин за държавите ще се открие още една възможност за мобилизиране на средства за справяне с кризата.


Комисията предложи да се разшири обхвата на действие на Фонда за солидарност. До момента той можеше да бъде използван при природни бедствия в държави от ЕС, но с това решение към тях се добавят и големи здравни кризи.


Най-силно засегнатите страни членки ще получат достъп до средства в размер до 800 млн. евро през 2020 г. Решения за отпускане на средства ще бъдат разглеждани във всеки конкретен случай пооотделно.

Председателят на комисията по регионално развитие в ЕП Юнус Омаржи (ЕОЛ/СЗЛ, Франция) заяви преди гласуването: "Да позволим на Фонда за солидарност да се задейства срещу COVID-19 е логично предвид тежките човешки, здравни и икономически последици върху всички региони на Европа. В противен случай този фонд би бил завинаги дискредитиран. Правилата е предвидено да се променят в отговор на извънредни ситуации и нови реалности. Точно това правим, за да може солидарността в ЕС да бъде изразена."

Да позволим на Фонда за солидарност да се задейства срещу COVID-19 е логично предвид тежките човешки, здравни и икономически последици върху всички региони на Европа. В противен случай този фонд би бил завинаги дискредитиран.
Юнус Омаржи, председател на комисията по регионално развитие в ЕП

Фондът за солидарност на ЕС

Фондът за солидарност на ЕС е създаден през 2002 г. в отговор на тежки наводнения в Централна Европа. Неговата основна цел е да оказва финансова подкрепа на страни от ЕС, които са връхлетени от природни бедствия.


По досегашните правила фондът подпомагаше възстановителните работи след наводнения, горски пожари, земетресения, бури и засушавания. Епидемии като тази с коронавируса бяха извън обхвата.


Съгласно новите правила ще продължат да се финансират възстановителни операции като поправката на повредена инфраструктра, почистването на засегнати от бедствия райони и осигуряването на временен подслон за хора. В същото време финансиране от фонда ще може да се ползва и за оказване на помощ на населението при здравни кризи и за мерки за овладяване на разпространението на инфекциозни болести.87

От създаването си през 2002 г. Фондът за солидарност на ЕС е бил използван 87 пъти за осигуряването на подкрепа за възстановяване след бедствия.