Десет неща, които ЕС прави за борба с коронавируса

Научете какво правят европейските институции, за да намалят ефекта от епидемията от коронавирус, да защитят хората и икономиката и да насърчат солидарността.

10 неща, които прави ЕС в борбата срещу коронавируса

Запознайте се с хронологията на мерките на ЕС срещу коронавируса.


Забавяне на разпространението на вируса


За да помогне за намаляване на пренасянето на вируса в Европа и отвъд нея, Европейският съюз е затворил външните си граници за неналожителни пътувания. В същото време в рамките на ЕС са въведени "зелени транспортни коридори" за гарантиране на доставките на важни стоки като медицинско оборудване.


Предвидени са и допълнителни ресурси за Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, който прави бързи оценки на риска и предоставя актуална информация за епидемиологичната обстановка.


Осигуряване на медицинско оборудване


Всички страни членки имат бърз достъп до първия запас на медицински изделия по програмата RescEU, създадена в рамките на Механизма за гражданска защита за набавяне от ЕС на оборудване за реагиране при кризи. Изделията включват апарати за обдишване и защитни маски.


ЕС проведе голям международен търг, който даде възможност на страните членки да правят съвместни поръчки за оборудване и лекарства. Бяха мобилизирани и над 3 млрд. евро помощ за повече тестове и подкрепа на здравните системи на страните членки. ЕС също така организира набирането на 7,4 млрд. евро онлайн за разработване на ваксини, лекарства и методи за диагностика срещу вируса.


Подпомагане на научните изследвания


Програмата на ЕС за изследвания "Хоризонт 2020" финансира 18 научни проекта и 151 екипа в Европа за намиране на ваксина, подобряване на готовността, определянето на диагнози, управлението на клиники и лечението.


Европейска солидарност


Европейският парламент подкрепи правила, които дават възможноста на страните членки да отправят искания за финансова помощ от Фонда за солидарност на ЕС при здравни кризи. Разширяването на обхвата на фонда означава, че до 800 млн. евро ще бъдат достъпни за страните в ЕС за 2020 г. за борба с коронавируса.


Ускоряване на икономическото възстановяване


За да помогне за възстановяването на ЕС от социално-икономическите последици на кризата, Комисията ще представи ново предложение за дългосрочния бюджет на ЕС за 2021-2027 г. с включен пакет от мерки за стимулиране на икономиката. Депутатите призовават за мащабен пакет от мерки за възстановяване и реконструкция, финансиран от по-голям дългосрочен бюджет и "облигации за възстановяване".


Комисията представи също така пътна карта за координирано вдигане на ограничителните мерки, която залага на широкобхватно тестване и наличен достъп до предпазни материали.

Подкрепа за икономиката


Европейският съюз е постигнал съгласие по пакет от мерки за 540 млрд. евро за борба с кризата и подкрепа на работещите, дружествата и държавите членки. Парламентът също така гласува да одобри достъпа до 37 млрд. евро от структурните фондове на ЕС.


Освен това Европейската централна банка заяви, че ще закупи ценни книжа на стойност 750 млрд. евро за облекчаване на кризата, в допълнение към друга програма от 120 млрд. евро за количествени облекчения.


Защита на работните места


Европейската комисия предложи общоевропейска схема за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредно положение (SURE) с цел да се избегнат масови уволнения от предприятията, засегнати от кризата.


Комисията също така разблокира 1 млрд. евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции, които ще бъдат използвани от Европейския инвестиционен фонд за даването на гаранции на банки и други заемодатели. По този начин те ще бъдат стимулирани да осигурят ликвидност на около 100 000 малки фирми в размер на около 8 млрд. евро.


Връщане на хора в ЕС


Десетки хиляди европейци, които са се оказали в различни точки по света без възможност за обратен транспорт, са били върнати в ЕС благодарение на Механизма за гражданска защита.


Помощ за развиващи се страни


Европейската комисия е заделила 20 млрд. евро за помощ на партньорски страни извън ЕС като част от европейски пакет за координиран глобален отговор на COVID-19.


Гарантиране на надеждността на информацията


Разпространението на дезинформация относно коронавируса поставя под заплаха здравето на много хора. Депутатите в ЕП призовават за осигуряване на достъп на хората до надеждна информация от общ информационен източник и настояват социалните медии да вземат мерки срещу дезинформацията и езика на омразата.

Лекар в предпазно облекло държи кръвна проба с етикет COVID-19
©Chinnapong/AdobeStock