COVID-19: планът на ЕС за икономическо възстановяване

Европейският съюз се подготвя да инвестира големи суми в подкрепа на хората и бизнеса, докато Европа се бори с дълбоката рецесия вследствие на коронавируса.

Работници във фабрика
Мерките на ЕС целят възможно най-бързо възстановяване на икономическата дейност ©Photocreo Bednarek/AdobeStock

Европейската комисия представи на 27 май в Парламента план за икономическо стимулиране в размер на 750 млрд. евро заедно с променено предложение за бюджета на ЕС за 2021-2027 г. Целта на мерките е да бъде намален шокът от здравната криза и да се проправи път към устойчиво бъдеще.


Представителите на Парламента и Съвета постигнаха споразумение на 10 ноември относно дългосрочния бюджет на ЕС, което включва правно обвързваща рамка за въвеждането на нови източници на бюджетни приходи и проправя пътя за прилагането на плана. Текстовете бяха одобрени от Парламента на 16 декември.


Следващо поколение: Планът на Комисията за възстановяване


Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен представи план за възстановяване в размер на 750 млрд. евро, наречен "Следващо поколение ЕС". Той е насочен за преодоляване на щетите от епидемията и за изграждане на екологосъобразен, цифров, социален и устойчив Европейски съюз.


Планът предвижда Комисията да набере средствата на финансовите пазари, използвайки високия си кредитен рейтинг, което ще гарантира сравнително ниски лихвени разходи. Комисията предложи 500 млрд. евро да бъдат разпределени като безвъзмездна помощ, но държавните ръководители намалиха сумата на 390 млрд. евро на срещата си на 17-21 юли.


Средствата ще бъдат използвани за постигане на целите на ЕС за климатична неутралност и преход към дигитална икономика, за социални разходи и подкрепа на заетостта, както и за засилване на глобалната роля на ЕС.


Парите ще бъдат насочени през съществуващи и нови инструменти на ЕС. Най-големият сред тях ще бъде новият Механизъм за възстановяване и устойчивост, който ще предостави 672,5 млрд. евро под формата на заеми и безвъзмездни средства на страните членки за осъществяването на реформи и инвестиции.


Парламентът и Съветът ще решават съвместно за правилата, по които ще функционират инструментите за реализиране на плана.


Споразумението между институциите включва клауза за адекватен бюджетен контрол върху средствата, които ще бъдат разпределяни. Парламентът, Съветът и Комисията ще заседават редовно, за да правят оценка на използването на средствата. Парламентът ще следи заедно със Съвета за всякакви изменения спрямо предварително договорените планове.


Връзка с дългосрочния бюджет и принципа на правовата държава


Освен план за фонд за възстановяване Комисията представи и ново предложение за бюджет на ЕС за 2021-2027 г. в размер на 1,1 трлн. евро. Лидерите на страните в ЕС намалиха предлагания бюджет на 1,074 трлн. евро на срещата на върха на 17-21 юли.


В последвалите преговори със Съвета депутатите договориха увеличение на бюджетния таван с 11 млрд. евро. Това заедно с още 4 млрд. евро от пренасочване на средства и използване на резерви в бюджета осигурява допълнителни 15 млрд. евро за ключови програми на ЕС в области като здравеопазване, изследвания и подкрепа за младите хора.

По-силен бюджет, чрез който Европа отново ще се изправи на крака

Парламентът е загрижен, че поемането на дълг за реализиране на плана за възстановяване може да повиши дълговото бреме за бъдещите поколения и затова призовава за нови източници на бюджетни приходи. В преговорите за бюджета Парламентът и Съветът се споразумяха за календар за въвеждането на нови източници, които да изплатят дълга. Новите ресурси ще включват данък върху финансовите транзакции, облагане на големите дигитални компании и на компаниите, които замърсяват.

Решението за вземане назаем на средства за плана за възстановяване изисква единодушие в Съвета и ратификация от всяка държава членка. Парламентът, който има консултативна роля в процедурата, даде своето одобрение на 16 септември.

Темата е свързана и с изграждането на механизъм за спиране на бюджетните плащания към държава членка, която е в нарушение на принципа на правовата държава. Парламентът и Съветът постигнаха споразумение за въвеждане на такава обвързаност на 5 ноември. Законодателството бе одобрено в пленарна зала на 16 декември.


Научете какво прави ЕС, за да подпомогне икономическото възстановяване на Европа от пандемията от коронавируса.

Какво представлява планът на ЕС за възстановяване от кризата с COVID-19

Мрачни икономически прогнози

Икономическите прогнози, представени от Европейската комисия през ноември, показват, че икономиката поема тежък удар вследствие на здравната криза. Като резултат от оставането на хората у дома и рязкото спиране на много сектори се очаква икономиката на ЕС да намалее с над 7% тази година, което би било значително по-голям спад от най-лошата година през предишната криза (2009 г.).

Всички участници в икономиката са засегнати: много хора се страхуват за работните си места и ограничават потреблението си, а компаниите изпитват проблеми с пазарите си и веригите си на доставки. Правителствата са изправени пред спад на приходите от данъци и ръст на социалните плащания, което ще повиши бюджетните дефицити, ще увеличи дълга и държавните разходи за лихви по заеми.

Прегледайте хронология на взетите мерки от ЕС за борба с коронавируса.