Сигурност, бедност, климат: защо хората мигрират

Има много причини, които могат да подтикнат хората да сменят страната си. Сред тях са сигурността, бедността, правата на човека и промените в климата.

Група мигранти вървят по железопътна линия
Група мигранти вървят по железопътна линия ©Ajdin Kamber/AdobeStock

В Европейския съюз са живеели 23,7 млн. души от външни страни към 1 януари 2021 г., показват данните на Евростат. Това представлява 5,3% от населението на ЕС.

Прочетете повече за миграцията към Европа.

Какво представлява миграцията


Миграцията е движението на хора от едно място на друго с цел установяване. Тя може да бъде доброволна или принудителна и да се дължи на различни причини – икономически, екологични или социални.

Причини за миграцията


Причините, поради които хората мигрират към Европа, са важни за формулирането на политика спрямо тях. Значение имат както фактори, които карат хората да желаят да напуснат страната си, така и фактори, които правят дадена страна особено привлекателна.

Социално-политически фактори


Преследване на етническа, религиозна, расова, политическа или културна основа са чести мотиви за напускане на родната страна. Друг важен фактор е наличието на военни действия или (на заплахата от) конфликт и преследване от държавата.

Тези, които бягат от въоръжени конфликти, нарушения на правата на човека или преследване, са често бежанци по хуманитарни причини. Много страни имат по-либерален подход към такива мигранти. Обикновено те се насочват към най-близката безопасна страна, която приема хора, търсещи убежище.

Основата на международното хуманитарно право е Женевската конвенция, която определя какво трябва да бъде отношението към граждански лица по време на въоръжени конфликти и как да бъдат сведени до минимум последиците за тях.

В последните години много хора се насочиха към Европа заради конфликти, тероризъм и преследване в родната си страна. От 384 245 души, които получиха международна закрила в ЕС през 2022 г., над една четвърт са дошли от раздираната от гражданска война Сирия, а на второ и трето място са граждани на Афганистан и Венецуела.

Научете колко хора са потърсили убежище в ЕС от нашата инфографика.

Демографски и икономически фактори


Демографските промени могат да накарат хората да потърсят перспективи в други страни. Разрастването или намаляването на населението, неговото застаряване или подмладяване се отразяват върху икономическия растеж и възможностите за намиране на работа както в родните страни на мигрантите, така и в страните, към които те се стремят.

Демографската и икономическата миграция е свързана с лоши трудови стандарти, висока безработица и недобро цялостно състояние на икономиката в дадена страна. Перспективите за по-високо възнаграждение, качествено образование, за по-добри шансове за намиране на работа или по-висок стандарт на живот привличат много хора, особено ако условията в тяхната страна видимо се влошават.

По данни на Международната организация по труда броят на хората, които са мигрирали с цел да бъдат наети на работа, е бил около 169 млн. души в целия свят през 2019 г. и те са представлявали над две трети от всички международни мигранти. Над 67% от тези мигранти работници са се насочили към страни с високи доходи.

Екологични фактори


Околната среда винаги е била миграционен фактор - природни бедствия като наводнения, урагани и земетресения, могат да унищожат недвижимата собственост на хората и да ги принудят да се преместят някъде другаде. Измененията в климата водят до още повече разрушения.

Според Международната организация за миграцията "екологичните мигранти са онези, които по причина на внезапни и прогресивни промени в околната среда, които засягат неблагоприятно условията на живот, са принудени да напуснат обичайните си домове временно или постоянно и които се преместват в рамките на своята страна или в чужбина".

Трудно е да се направи оценка колко са екологичните мигранти по света, тъй като често играят роля и други фактори като ръст на населението, бедност, права на човека и конфликти. Очакванията са до 2050 г. те да бъдат между 25 млн. и 1 млрд. души.

Какво прави Европейският съюз


Улесняване на легалните пътища за работа в ЕС


Европейският съюз се стреми да създаде условия за миграция в ЕС по легални пътища. Това би помогнало за преодоляване на недостига на работна ръка в някои сектори и би стимулирало икономическия растеж.

За работниците мигранти има различни възможности:

  • Синята карта на ЕС е разрешение, което позволява на хора от други страни да работят и живеят в страна от ЕС. За да могат да получат такава карта, гражданите на други държави трябва да разполагат с нужните квалификации и с предложение за работа, което включва заплата над определено ниво.
  • Единното разрешение дава право на работа и пребиваване и се издава за срок до две години.
  • Правото на дългосрочно пребиваване позволява на чужденци да живеят и работят в ЕС за неограничен период от време.


Прочетете повече за легалните пътища за работа в ЕС.

Нов пакт на ЕС за миграцията


Ефективното управление на миграционните потоци и защитата на външните граници са приоритети на ЕС от години. През април 2024 г. Европейският парламент одобри споразумение със Съвета за актуализиране на цялостната правна рамка на ЕС за миграцията и предоставянето на убежище.

Пактът установява по-бързи и ефективни процедури в ЕС. Той видоизменя правилата в Регламента от Дъблин, които определяха коя страна отговаря за разглеждането на всяко едно искане за убежище.

Един от стълбовете на системата е споделянето на отговорността за търсещите убежище. Страните в ЕС ще могат да дават своя принос по различни начини: чрез приемането на търсещи убежище от страната членка, в която те са пристигнали, чрез финансови вноски или предоставяне на оперативна или техническа помощ.

Новият пакт залага на солидарност между страните и гъвкави форми на подкрепа, които могат да се превърнат в изисквания в кризисни моменти.

След като новите правила влязат в сила, страните от ЕС ще имат две години, за да ги въведат в своето национално законодателство.

Прочетете повече за миграцията в Европа: