Изкуственият интелект: какво представлява и как се използва

Изкуственият интелект е ключова технология за бъдещето, която намира все повече приложения днес. Научете какво представлява той и как променя живота ни.

Инфографика, показваща сферите на приложение на технологията за изкуствен интелект
Къде намира приложение технологията за изкуствен интелект

Какво е изкуственият интелект


Изкуственият интелект може да бъде дефиниран като способността на една машина да демонстрира способности, присъщи за хората - да разсъждава, да се учи, да планира или да твори.

Говорим за изкуствен интелект, когато технически системи наблюдават околната си среда, получават данни (които са подготвени от другиго или които набират сами), преработват ги и извършват действия, свързани с постигането на конкретна цел.

Системите с изкуствен интелект са способни да адаптират поведението си до известна степен, като анализират резултатите от предишни действия, и работят автономно.


Защо е важен изкуственият интелект


Някои технологии с изкуствен интелект съществуват от над 50 години, но в последните години бяха постигнати истински пробиви благодарение на увеличената процесорна мощ, набирането на огромни масиви от данни и разработването на нови алгоритми.

Прогнозите са, че изкуственият интелект ще доведе до големи промени, дори цялостна дигитална трансформация на обществото. Затова той се превръща в приоритет за ЕС.

Научете повече за възможностите и заплахите, свързани с изкуствения интелект, и какво иска Европейският парламент от законодателството, регламентиращо тази област.

Видове изкуствен интелект

  • Софтуер: виртуални асистенти, софтуер за разпознаване на изображения, онлайн търсачки, системи за разпознаване на реч и лица
  • Изкуствен интелект с физическа форма: роботи, автономни коли, дронове
Изкуствен интелект: лекари оперират в хирургическа зала, а робот показва на монитор състоянието  на пациента
Изкуственият интелект може да преобрази медицината и много други обалсти от живота © AdobeStock/zapp2photo

Изкуственият интелект в ежедневието


Изкуственият интелект вече е в основата на много приложения, които използваме непрекъснато.


Рекламиране и пазаруване онлайн


Изкуственият интелект се използва широко за предоставянето на персонализирани предложения за покупка въз основа на нещата, които те търсят или са закупували в миналото. В търговията изкуственият интелект има важно значение, защото помага за оптимизирането на продукти и на доставката им, за планирането на нужните наличности и за други неща.


Търсене онлайн


Търсачките набират и обработват големи обеми от данни, за да предоставят все по-прецизни и индивидуализирани резултати от търсенията.


Дигитални лични асистенти


Смартфоните предлагат виртуални асистенти, които отговарят на въпроси, правят препоръки и организират ежедневни рутинни дейности .


Машинни преводи


Софтуерът за устни и писмени езикови преводи разчита на изкуствен интелект за извършването и подобряването на преводите. Подобни технологии се използват и за автоматичното изработване на субтитри за филми.


Интелигентни домове, градове и инфраструктура


Умни термостати анализират нашето поведение, за да спестяват енергия, а градските архитекти разчитат да подобрят мобилността и намалят задръстванията чрез регулиране на трафика.


Автомобили


Макар че автономните автомобили все още не са навсякъде по улиците, днешните коли използват много функционалности с изкуствен интелект, сред които е навигацията. ЕС например е помогнал за финансирането на VI-DAS - автоматични сензори, които идентифицират потенциално опасни ситуации.


Изкуственият интелект срещу COVID-19


На летищата и други места се използват термални камери, които засичат хора с повишена температура. В медицината технологиите помагат за идентифициране на инфекция при сканиране на белите дробове. Изкуственият интелект помага и за проследяване на скоростта на разпространението на болестта.


Борба с дезинформацията


Някои приложения се опитват да идентифицират фалшиви новини и дезинформация чрез анализ на данни от социалните мрежи, търсене на думи със сензационен или стряскащ ефект и оценка на авторитета на онлайн източници.


Прочетете какво препоръчват депутатите за законодателството за защита на данните, за да се стимулират иновациите и да се гарантира безопасност.


Изкуственият интелект утре


Технологиите с изкуствен интелект обещават да преобразят повечето аспекти на живота и на икономическата дейност.


Здравеопазване


Учените работят за използването на възможностите на изкуствения интелект за анализ на големи обеми от данни и откриването на модели, проправящи пътя към подобряване на диагностиката.


Например, вече има програма, която отговаря на спешни повиквания за помощ и цели да разпознава симптоми на сърдечно заболяване по-бързо от оператор. Друг пример е съфинансираният от ЕС проект KConnect, който дава на хората възможност да търсят подходяща медицинска информация на много езици.


Транспорт


Изкуственият интелект би могъл да подобри безопасността, скоростта и ефективността на железопътния транспорт и да направи възможно автономното управление на влаковете.


Промишлено производство


Новите технологии и роботите могат да върнат предприятията в Европа. Някои от потенциалните приложения са навременно предвиждане на нуждите от поддръжка и оптимизиране на веригите за доставка.


Проектът SatisFactory, който е съфинансиран от ЕС, използва системи за сътрудничество и добавена реалност, за да повиши удовлетворението от работата в малки предприятия.


Производство на храни


Изкуственият интелект ще има важна роля за изграждането на устойчива система на производство на храни в Европа: технологиите помагат за понижаване на нуждата от пестициди, изкуствени торове и напояване, повишават добива и ограничават ефекта върху околната среда. Например, роботите биха могли да премахват плевелите и да намалят нуждата от хербициди.


Много ферми в ЕС вече използват технологии за следене на движението, температурата и храненето на животни.


Публична администрация и услуги


Чрез анализ на данни и разпознаване на модели технологиите с изкуствен интелект могат да предупредят навреме за опасността от природни бедствия и да дадат време за подготовка и намаляване на щетите.

88%

от европейците смятат, че технологиите с изкуствен интелект изискват внимателно управление. В същото време 61% гледат положително на изкуствения интелект и роботите. (проучване Евробарометър 2017 г.)

Европейски подход към изкуствения интелект


През юли 2020 г. Европейската комисия предложи единен подход към развитието на технологиите с изкуствен интелект, основан на три елемента:

  • подкрепа за иновациите и насърчаване на въвеждането на новите технологии;
  • подготовка за произтичащите социално-икономически промени;
  • осигуряване на етическа и правна рамка.

Европейският парламент реши през юни 2020 г. да сформира специална комисия за изкуствения интелект за проучване на въздействието и предизвикателствата, както и за изготвяне на предложение за пътна рамка в областта.