Правила за изкуствения интелект: какво иска Европейският парламент

Евродепутатите настояват законодателството на ЕС за изкуствения интелект да насърчава иновациите и да гарантира безопасността и правата на човека.

Изкуственият интелект е важна част от дигиталната трансформация на обществото. Технологиите, използващи изкуствен интелект, вече присъстват в много продукти и услуги, а предстоят още много промени на работните места, в бизнеса, финансите, здравеопазването, селското стопанство и сферата на сигурността. Очаква се напредъкът в тези технологии да помогне за реализиране на Зеления пакт и за икономическото възстановяване от кризата с COVID-19.

Европейският съюз подготвя първите в света всеобхватни правила за изкуствения интелект. Целта е ЕС да се възползва от възможностите и да ограничи рисковете, свързани с технологията, като по този начин се превърне в глобален център в тази област.

Научете как ЕС способства за дигиталната трансформация в Европа.

Първа регулативна рамка за изкуствения интелект


Европейският парламент прие на 14 юни 2023 г. позицията си по законодателния акт за изкуствения интелект. Депутатите искат системите с изкуствен интелект да бъдат безопасни и с ясен произход, разпознаваеми за хората, да не дискриминират социални групи и да не вредят на околната среда.

Парламентът също така настоява за обща дефиниция на изкуствения интелект, която не зависи от използваните технологии и може да се прилага към бъдещи приложения.

Законодателният акт за изкуствения интелект налага различни изисквания към различните системи в зависимост от това до каква степен застрашават безопасността и основните права на хората.


Научете повече за законодателния акт на ЕС за изкуствения интелект.

Предложенията на Парламента относно изкуствения интелект

Пътна карта към европейски регулации


През 2020 г. Парламентът сформира специална комисия, за да анализира отражението на изкуствения интелект върху европейската икономика.

Докладът на специалната комисия беше одобрен през май 2022 г. и включва предложение за пътна карта за развитие на изкуствения интелект и цялостен подход към технологията. „С този доклад ясно показваме, че изкуственият интелект ще ускори цифровизацията и ще промени цялостната картина в световната конкуренция в дигиталната област“, заяви авторът на доклада Аксел Фос (ЕНП, Германия).

На 20 октомври 2020 г. Парламентът прие три доклада, очертаващи как ЕС може да регламентира изкуствения интелект по възможно най-добър начин, за да стимулира иновациите, да наложи етични стандарти и да укрепи доверието в технологиите.

Изисквания за недискриминация, отговорност и интелектуална собственост


Депутатите настояват, че правилата за изкуствения интелект трябва да се ръководят от нуждите на хората. „Гражданинът е в центъра на това предложение“, заяви на пресконференция Ибан Гарсия дел Бланко (С&Д, Испания). Той бе автор на доклад, който направи препоръки за осигуряването на безопасност, прозрачност и отчетност, избягването на предразсъдъци и дискриминация и зачитане на основните права на европейците.

Аксел Фос (ЕНП, Германия) подготви препоръки за режима за носене на отговорност във връзка с различните рискове, произтичащи от новите технологии. Според него целта е да се осигури правна яснота за бизнеса и да се убедят гражданите, че изкуственият интелект подлежи на контрол. „Ние не настояваме за революция. Трябва да има единни правила за бизнеса и съществуващото законодателство трябва да бъде взето предвид“, каза той.

Парламентът също така обърна внимание върху проблемите на интелектуалната собственост, като подчерта, че е нужна ефективна система на закрила, която да стимулира развитието на технологиите. Сред въпросите, които трябва да бъдат решени, е кой притежава интелектуалната собственост върху нещо, създадено изцяло от изкуствен интелект, посочи докладчикът Стефан Сежурне (Обнови Европа, Франция).

Използване на изкуствения интелект в различни сектори


На 20 януари 2021 г. Парламентът предложи насоки за използването на изкуствения интелект за военни и цивилни цели. Особено в области като военното дело, правосъдието и здравеопазването, изкуственият интелект „никога не трябва да замества или освобождава хората от отговорност“, заяви докладчикът Жил Льобретон (ИД, Франция). Депутатите подчертаха нуждата от човешки надзор върху системите с изкуствен интелект в областта на отбраната и отново призоваха за забрана на автономните смъртоносни оръжейни системи.

На 19 май 2021 г. Парламентът прие доклад за използването на технологии с изкуствен интелект в образованието, културата и аудиовизуалния сектор. Депутатите заявиха, че технологиите трябва да са проектирани по начин, който да не допуска полови, социални или културни предразсъдъци. „Изкуственият интелект следва да бъде обучен да не пресъздава дискриминацията“, каза докладчикът Забине Ферхайен (ЕНП, Германия).

В друг доклад, приет ден по-късно, Парламентът заяви, че изкуственият интелект е технология, която може да помогне за цифровия преход в публичния и частния сектор. „За да се възползваме от възможностите на изкуствения интелект, трябва да дадем на нашите предприятия свобода за иновации и да подкрепим инвестициите“, заяви докладчикът Диърдра Клун (ЕНП, Ирландия).

Развитието на технологиите с изкуствен интелект зависи от реализирането на успешна стратегия за управление на данните. Парламентът направи препоръки за законодателство за данните през март 2021 г.

В доклад, приет през октомври 2021 г., депутатите настояха, че е необходим човешки надзор и ясни правила, когато технологии с изкуствен интелект се използват от полицията или граничните власти. „Въпросът не е дали системите с изкуствен интелект могат да доведат до расово предубедени и дискриминационни резултати. Ние знаем със сигурност, че това е факт“, заяви авторът на доклада Петър Витанов (С&Д, България). Парламентът също така се обяви за забрана на автоматичното разпознаване на хора на публични места.