Устойчив модел на потребление: Парламентът настоява за право на поправка

Поправката и продължителното използване на продукти следва да се насърчават, смятат депутатите. Те се обявяват за подкрепа на търговията със стоки втора ръка.

Илюстрация за правото на поправка на стоки: ремонт на мобилен телефон
Депутатите препоръчват да се създадат условия за лесна и евтина поправка на потребителски стоки ©AdobeStock/Olexandr

На 25 ноември депутатите приеха резолюция, предлагаща конкретни стъпки за насърчаване на устойчивите модели на потребление, включително утвърждаването на право на поправка на стоките.


Авторът на доклада Давид Корман (Зелени/ЕСА, Франция) заяви: „Трябва да сложим край на преждевременното излизане от употреба на продуктите, като поставим тази практика в черния списък на неетичните търговски практики и като удължим законовия гаранционен срок до очакваната продължителност на живота на продукта... Освен всичко друго трябва да се възползваме от новите технологии, за да ускорим изграждането на кръгова икономика".


Защо устойчивото потребление е важно


Много продукти днес са изградени по начин, който предвижда те да се развалят след определен период от време. За други е трудно или прекалено скъпо да се намерят резервни части.


Резултатът е, че хората предпочитат да купят нов продукт вместо да поправят този, който притежават. Това води до прекалено много отпадъци и неефективно използване на ресурсите.


Докладът на Европейския парламент за изграждане на по-устойчив единен пазар посочва, че ако през 2019 г. всички хора са потребявали толкова, колкото европейците, щяха да бъдат нужни ресурсите на 2,8 планети като Земята.


Текстът също така изтъква, че около 60% от европейците не знаят, че минималният гаранционен срок по закон в ЕС е две години.


Научете повече за значението и ползите от кръговата икономика.


Отношение към поправката на продукти


Данните сочат, че хората в Европа се интересуват от дълготрайността на нещата, които купуват. Според проучване Евробарометър 77% от европейците се опитват да поправят нещо развалено, преди да го заменят с нещо ново.


Резултатите от проучване на поведението от 2018 г. показват, че вероятността потребителите да купят продукт, обозначен като троен и подлежащ на поправка, е три пъти по-голяма.


Освен това близо 80% от гражданите са на мнение, че производителите на цифрови устройства трябва да улеснят поправката и замяната на отделни части.


Запознайте се с факти и данни за управлението на отпадъците в ЕС.


Устойчиво потребление: препоръките на Парламента


Ключово предложение в доклада на Парламента е утвърждаването на реално право на поправка. Поправките трябва да бъдат лесни и на приемливи цени. Трябва да има достъпна информация как да се осъществят те, по възможност у дома.


Освен това депутатите призовават да се осигури подкрепа за местните независими техници. Друго искане е за удължаване или подновяване на гаранционния срок на поправени стоки. Необходимо е и уреждане на въпроса за правата на интелектуална собственост, които налагат ограничения на това кой може да направи поправката.


Текстът препоръчва ясно обозначаване върху етикетите на стоките дали те подлежат на поправка и колко дълго се очаква да изпълняват функциите си.


Повторното използване на стоки следва да се насърчава, заявяват депутатите. Те посочват, че доверието на потребителите към търговци на стоки втора употреба е свързано с наличието на информация и на гаранции за качеството на продаваните стоки. Докладът приветства също така бизнес модели, основани на вземането под наем.


Цифровите технологии могат да помогнат със създаването на единна база данни и на продуктов паспорт, който да помогне за проследяването на стоките и техните части по цялата верига на доставки. Те също така могат да съдействат за свързването на производителите и потребителите и за по-ефективно наблюдение на пазара.


Докладът посочва, че обществените институции имат значителна тежест на пазара и могат чрез държавните поръчки да наложат устойчиви модели на производство, както и да подкрепят малките местни компании.


Депутатите обръщат внимание и на нуждата от по-отговорно рекламиране на продукти. Те се обявяват за регулиране на извличането на данни за персонализирани реклами и за предотвратяване на заблуждаващите реклами на стоки като екологично устойчиви.

Прочетете повече за това как ЕС регулира подвеждащите твърдения за екологосъобразност и дълготрайност на продуктите.

Допълнителна информация