Роуминг: действието на правилата се удължава с 10 години

Хората в Европа ще продължат да се обаждат и да ползват мобилен интернет в други страни от ЕС без допълнителни такси.

Мобилни съобщителни услуги: ползвайте роуминг свободно!

През пролетта на 2022 г. Парламентът и Съветът приеха удължаване на действието на законодателството за роуминга, което отменя таксите за крайните клиенти. Първоначално то бе прието през юни 2017 г. и без удължаването щеше да изтече през юни 2022 г. Решението е част от стратегията на ЕС за насърчаване на цифровата трансформация.

По-голямо използване на мобилни цифрови услуги


Отмяната на таксите за роуминг важи за цялото Европейско икономическо пространство, което включва 27-те страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. По оценки до момента 170 млн. души са се възползвали от правилата при пътуванията си из Европа.

Използването на данни в роуминг през лятото на 2019 г. се увеличи 17 пъти спрямо лятото на 2016 г., което бе последното преди отмяната на таксите.

По-добро качество, повече услуги


Новият регламент удължава прилагането на настоящите правила за още 10 години. Законодателният текст също така цели да гарантира високо качество на услугите за потребителите, сравнимо с това, което те ползват на домашния си пазар.

Хората ще имат възможност да се свържат със служби за спешна помощ безплатно.

Операторите ще трябва да информират потребителите за повишените цени на някои услуги при роуминг, например за оказване на техническа помощ или потребителски центрове на авиокомпании или застрахователи.

Телекомуникационните оператори и роумингът


Законодателството също така цели да осигури приемливи условия за операторите, които предлагат телекомуникационни услуги, и да ги стимулира да развиват мрежите си.