Опасностите от криптоактивите и ползите от законодателство на ЕС

Европейският съюз иска да регулира криптоактивите, за да насърчи развитието на технологията и да защити потребителите и пазарите от потенциалните рискове.

Защита на потребителите с нови правила за криптоактивите

Популярността на криптоактивите расте и това открива нови възможности и опасности за потребителите. Правилата, които се подготвят за приемане на европейско ниво, целят да внесат правна яснота, да защитят потребителите и инвеститорите и да гарантират финансовата стабилност.

Прочетете как ЕС насърчава цифровата трансформация в Европа.

Криптоактиви, криптовалути и тоукъни


Какво са криптоактивите


Криптоактивите са цифрови инструменти, които се приемат на някои места като средство за плащане или могат да се използват за инвестиции. Те не са издадени или гарантирани от централна банка или друга обществена институция.

Присъствието на частицата „крипто“ в думата е намек за сигурността на технологията. Операциите с тях не са регистрирани в централен регистър, а се съхраняват в криптирана форма в децентрализирана мрежа от компютри.


Биткоините и други криптовалути


Първите криптоактиви са биткоините, които се появяват през 2008 г. като криптовалута - метод на плащане, който е алтернативен на централно издадените валути. До 2020 г. се появяват около 5 600 различни видове криптовалути, чиято обща стойност се изчислява на около 250 млрд. евро (това е все още малък дял от стойността на всички пари).

Зад тези криптовалути по принцип не стоят активи със своя присъща стойност, което ги превръща във форма на рискова инвестиция със силно променлива стойност спрямо други активи.


Тоукъни и стабилни криптовалути


Тоукъните са по-нова форма на криптоактиви и са цифрово изражение на права върху определени активи. Те често се използват за набирането на капитал за нови предприемачески инициативи или за стартиращи бизнеси.

Появяват се и стабилни криптовалути, чиято стойност е обвързана с реални активи, което намалява колебанията в цената им и ги прави по-привлекателни като начин на плащане.

Рисковете от криптовалутите


Липсата на централен регистър, заобикалянето на нуждата от банки и възможността на безопасни и прости начини на плащане са част от нещата, които засилват интереса към криптоактивите. Това обаче налага да бъде прието законодателство на ЕС, за да се гарантира защитата на потребителите срещу сериозни рискове.


Рискове за потребителите, компаниите и пазарите


Много хора не са добре информирани, че лесно могат да загубят пари от транзакции с криптовалути и че правилата на ЕС за защита на потребителите не важат. Ако не бъдат въведени правила, съществуват рискове от финансова нестабилност, пазарни манипулации и финансови престъпления.

Тъй като транзакциите са до голяма степен анонимни, криптовалутите могат да се използват за криминални дейности или за пране на пари. Страните в ЕС въведоха ограничения за търговията с криптоактиви от руски граждани и компании, за да не бъдат използвани те за заобикаляне на санкциите във връзка с войната в Украйна.


Въздействие върху околната среда


Генерирането на биткоини и други криптовалути изисква значителна процесорна мощ и много електричество. Според оценки потреблението на енергия, свързано с биткоините, е сравнимо с потреблението от малка страна.

Прочетете за Европейския зелен пакт и за политиката на ЕС относно климатичните изменения.

Ползите от регламентиране на криптоактивите


ЕС прие правила за регламентиране на пазарите на криптовалути. През юни 2022 г. Парламентът и Съветът сключиха предварително споразумение по окончателния текст, което беше одобрено от депутатите през април 2023 г. и от Съвета през май 2023 г.

Правила за публичното предлагане на криптоактиви целят да гарантират финансовата стабилност. Други клаузи са насочени срещу пазарните манипулации, изпирането на пари, финансирането на терористични дейности и други видове престъпност.

Укрепване на финансовата стабилност и защита на потребителите


Укрепването на финансовата стабилност е ключова цел на правилата за криптоактивите. Те засягат прозрачността, оповестяването, одобрението и надзора на транзакции. Депутатите искат някои тоукъни да подлежат на контрол от Европейския орган за ценните книжа и пазарите и Европейския банков орган.

Компании, които търгуват с криптоактиви, ще трябва да предоставят повече информация на клиентите си за рисковете, таксите и разходите по транзакциите.

Парламентът одобри през март 2022 г. разпоредби за използването на технологията на разпределения регистър като блокчейн за търговията с криптоактиви. Тази технология позволява сигурния запис на транзакции и прехвърлянето на криптоактиви. Целта на законодателството е да насърчи разработването на решения за осъществяване на търговия, които са сигурни и прозрачни.

Намаляване на въздействието на криптовалутите върху околната среда


За да бъде намалено въздействието на криптовалутите върху околната среда, правилата задължават доставчиците на услуги, свързани с криптоактивите, да оповестяват колко енергия потребяват.

Предотвратяване на използването на криптовалути за престъпна дейност


През април 2023 г. Парламентът одобри също така правила, които ще позволят проследяването и идентифицирането на преводи на криптоактиви на стойност над 1000 евро, за да бъде предотвратено използването им за пране на пари, финансиране на тероризма и други престъпления. Законодателството позволява и блокирането на съмнителни транзакции.

Борба срещу избягването на данъци

В резолюция от октомври 2022 г. Парламентът призова за по-добра координация между страните в ЕС относно данъчното облагане на криптоактивите.

Според депутатите е нужно справедливо, прозрачно и ефективно данъчно облагане на тези активи, но и облекчено третиране за малки транзакции и за малки или спорадични търговци. Блокчейн технологията може да подпомогне събирането на данъците, смята Парламентът.