Защо Парламентът настоява за правото на поправка

Депутатите призовават за законодателство, което да гарантира на потребителите право на поправка на притежаваните уреди. Научете защо това е важно.

Човек, който е с отвертка в ръка и ремонтира кафемашина в работилница.
Нов живот за потребителските стоки

Изхвърлянето на стоки, които могат да бъдат поправени, има огромно въздействие върху околната среда, тъй като води до натрупването на допълнителни 35 милиона тона отпадъци годишно в ЕС.

Затова ЕС иска да създаде условия за лесна поправка на различни видове продукти. Правото на поправка има ключово място в плана на ЕС за постигане на кръгова икономика до 2050 г. в рамките на Европейския зелен пакт.

През ноември 2023 г. Парламентът прие преговорната си позиция относно нови мерки за укрепване на правото на поправка. Проектът за законодателен акт има за цел да насърчи по-устойчивото потребление, като улесни поправката на дефектни стоки, намали отпадъците и подкрепи правото на поправка.

Позицията на Парламента има за цел да измени предложението на Европейската комисия от март 2023 г. относно приемането на общи правила за насърчаване на поправката на стоки.

Четири причини за въвеждане на правото на поправка


1) Проучване Евробарометър от 2020 г. показва, че голямото мнозинство от потребителите в ЕС биха предпочели да ремонтират цифровите си уреди вместо да закупуват нови, но в крайна сметка са принудени да се откажат или да заменят старите поради недостиг на услуги за поправка или висока цена.

2) В някои случаи продуктите са проектирани така, че след известно време да престанат да работят (т.нар. планирано остаряване). Често частите на такива уреди не могат лесно да бъдат разглобени и заменени. По този начин производителите принуждават потребителите да купят нов продукт от тях.

3) Поправката на електронни устройства би намалила нуждата от ресурси за производството им, включително от редки суровини, с които ЕС не разполага.

4) Електронните отпадъци са най-бързо растящият източник на отпадъци в ЕС, но голямо количество от тях не се рециклират.

Вижте инфографика за фактите относно електрическите и електронните отпадъци.

Какво представлява законодателството относно правото на поправка?


Европейският парламент последователно защитава правото на потребителите да поправят уредите си и е направил редица конкретни предложения за това как ремонтирането да стане по-ефективно и привлекателно.

Предложенията на Парламента относно законодателството са с цел да направят поправките на дефектни стоки по-привлекателни и достъпни за потребителите:

  • Продавачите ще трябва да дават приоритет на поправката в рамките на гаранционния срок, ако тази алтернатива е по-евтина или равна като разходи на замяната на стоката с нова. Гаранцията ще трябва да бъде удължена с една година след поправката на продукта.
  • Потребителите ще имат право на поправка на продукти като перални машини, прахосмукачки, смартфони и велосипеди и след изтичането на гаранционния срок.
  • Докато тече поправката, потребителите следва да получават назаем стоки или устройства, които да им служат.
  • Онлайн платформите ще трябва да помагат на потребителите да намират местни сервизи за поправка близо до тях.
  • На потребителите следва да се предлагат стимули за поправката на продукти вместо да ги заменят с нови.
  • Производителите следва да предоставят безплатен достъп до информация за поправката и поддръжката на продуктите.

Следващи стъпки


Парламентът е готов да започне преговори със Съвета по окончателния законодателен текст, след като Съветът приеме своята преговорна позиция.

Научете какво прави ЕС за изграждането на кръгова икономика: