Незабавни плащания: ползите за клиентите и бизнеса

Незабавните плащания позволяват прехвърлянето на пари в рамките на секунди. Научете какви ползи носят те за клиентите на услугата, бизнеса и икономиката.

Мъж използва безконтактно плащане със смарт часовник в кафене
Новите технологии позволяват бързи и ефективни разплащания

Случвало ли Ви се е да чакате с дни за извършването на банкови плащания? Добри новини: вече има по-бързи алтернативи, които Ви позволяват да прехвърляте и получавате пари за едно мигване.

Ползите от незабавните плащания

 

Незабавните плащания позволяват на хората и предприятията да прехвърлят и получават пари по-ефективно.

Разделянето на сметки с приятели и незабавното получаване на пари са сред нещата, които стават възможни чрез незабавните плащания.

Предприятията и особено малките и средни фирми могат да контролират в по-голяма степен паричните си потоци. Освен това чрез незабавните плащания търговците намаляват оперативните си разходи и могат да предоставят по-добра услуга (например, като предлагат незабавни възстановявания на суми).

Публичните институции могат да подобрят управлението на паричните си потоци, а неправителствените и благотворителните организации могат да се възползват от възможностите за по-бързо получаване на вноски. Банките могат да използват незабавните плащания за разработване на иновативни финансови услуги и укрепване на конкурентната си позиция.

Ситуацията в ЕС


В началото на 2022 г. само 11% от всички кредитни преводи в евро в ЕС са извършени в рамките на секунди. Почти 200 милиарда евро са блокирани дневно във финансовата система за изчистването на разплащания.

В същото време възможностите за извършване на незабавни плащания и свързаните с тях такси варират значително в отделните държави от ЕС.

Законодателство за незабавните плащания


През октомври 2022 г. Европейската комисия направи законодателно предложение за предоставяне на незабавни плащания в евро на всички граждани и предприятия, притежаващи банкова сметка в ЕС, както и в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. През ноември 2023 г. Европейският парламент постигна споразумение със Съвета по окончателния законодателен текст.

Съгласно договорения текст:

  • Незабавният кредитен превод трябва да се извърши независимо от деня или часа и незабавно да се обработи, в рамките на 10 секунди, а този, който плаща, трябва да получи разписка също толкова бързо.
  • Доставчикът на платежни услуги следва незабавно да преобразува сумата на транзакцията в евро, ако плащането е подадено от сметка, която не е в евро.
  • Доставчиците на платежни услуги следва да разполагат със система за бързо и ефективно разкриване на измами и да предприемат мерки, които да предотвратят изпращането на пари на непреднамерен получател.
  • Доставчиците на платежни услуги трябва също така да въведат допълнителни мерки за предотвратяване на престъпни дейности (като изпиране на пари или финансиране на тероризма).
  • Не следва да се налагат допълнителни такси за незабавно плащане в сравнение с таксите за традиционните трансакции в евро.
  • Държавите членки, чиято парична единица не е евро, също ще трябва да прилагат правилата, но след по-дълъг преходен период.


През февруари 2024 г. Парламентът официално одобри законодателството. След като и Съветът одобри текста, той ще бъде готов да влезе в сила.

Законодателството е свързано с редица други инициативи в икономическата област, които имат за цел да гарантират, че ЕС е в крак с технологичния напредък и допринася за по-добри услуги за гражданите и предприятията, стабилност на финансова система и защита на икономиките от организирана престъпност. Тези инициативи обхващат незабавните плащания, платежните услуги, криптоактивите и борбата срещу изпирането на пари.