Какво ще се случи след изборите за Европейски парламент?

След европейските избори ще се сформира новият Парламент, депутатите ще одобрят нов състав на Комисията и законодателната работа ще се поднови.

Сградата на Европейския парламент в Страсбург
Първото пленарно заседание на Европейския парламент ще започне на 16 юли в Страсбург

Между 6 и 9 юни европейските граждани гласуваха за нови евродепутати, призвани да представляват техните интереси. Резултатът от изборите определят как ще изглежда Парламентът и кой ще оглави Европейската комисия.

През новия законодателен мандат депутатите ще възобновят работата по законодателните досиета, които не бяха завършени в рамките на мандата от 2019 до 2024 г. След като новата Европейска комисия започне работа, тя ще може да направи и нови законодателни предложения, по които Парламентът ще има възможност да се произнесе.

Какво следва в седмиците след изборите?


В седмиците след изборите новоизбраните депутати сформират политически групи според политическите си убеждения. Във всяка политическа група в Парламента трябва да участват поне 23 депутати от седем държави-членки на ЕС.

Европейските политически партии, които участват на изборите, могат да изберат да сформират своя политическа група в Парламента или да съставят съвместна група с представители на други партии.

Политическите групи провеждат учредителни заседания преди първата пленарна сесия за новия парламентарен мандат, която ще започне на 16 юли.

Сформиране на новия Парламент


По време на първата пленарна сесия депутатите ще изберат нов председател и заместник-председатели на Парламента и ще определят броя на депутатите, които ще бъдат членове на всяка парламентарна комисия.

След пленарната сесия комисиите ще проведат първите си заседания, за да изберат председател и заместник-председатели.

Кога Европейският парламент възобновява работата си?


Новият законодателен мандат официално ще започне на 16 юли 2024 г. - началото на първата пленарна сесия на новия Парламент.

Основните задачи на Парламента включват:

  • да приема законодателни актове;
  • да взема решения относно бюджета на ЕС;
  • да упражнява надзор над другите органи на ЕС.


Новият парламент ще трябва да реши какво да прави със законодателните досиета, които не бяха завършени преди изборите. Тези досиета касаят борбата с корупцията, търсенето на отговорност при щети, нанесени от изкуствен интелект, борбата със сексуалното насилие над деца, транспортирането на животни и защитата на котки и кучета.

Европейската комисия ще започне да предлага нови законодателни досиета, след като бъде сформирана.

Новият състав на Европейската комисия


След като евродепутатите изберат новия председател на Европейския парламент и вземат други решения относно организацията на работата си, те ще пристъпят към избора на председател на Европейската комисия.

На срещата си на 27 юни 2024 г. държавните ръководители на страните от ЕС решиха да предложат Урсула фон дер Лайен за председател на Комисията за втори мандат.

Европейският парламент избира председателя на Комисията чрез тайно гласуване, а кандидатът за председател трябва да получи гласовете на повече от половината от депутатите в Парламента. Гласуването може да се проведе по време на пленарната сесия между 16 и 19 юли. Ако кандидатът не получи необходимото мнозинство, следва да бъде предложен нов кандидат в рамките на един месец и Парламентът ще проведе повторно гласуване.

Новоназначеният председател на Комисията и страните от ЕС ще предложат кандидати за комисари. Парламентът ще организира изслушвания, за да могат депутатите от съответните парламентарни комисии да преценят до колко кандидатите са подходящи за отредените им ресори.

Процедурата в Парламента ще завърши с пленарно гласуване, което се очаква през есента. В него депутатите трябва да решат дали да одобрят състава на Комисията.

Председателят на Европейския съвет


Новият председател на Европейския съвет се избира от неговите членове – държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС, с квалифицирано мнозинство. Антонио Коща бе избран за председател на Европейския съвет на 27 юни 2024 г. и ще встъпи в длъжност от 1 декември.