Следващият Парламент: темите, по които работата продължава

Научете за десет теми, които ще ангажират вниманието на новия състав на Европейския парламент след изборите от 6 до 9 юни.

По време на петгодишния си законодателен мандат Европейският парламент прие много законодателни актове, които оказаха влияние на начина на живот на европейските граждани. Работата по някои теми обаче не е приключила и ще продължи след европейските избори. Прочетете повече за някои от тях.

Служител върви във фабрика за производство на снаряди във Франция
Новият Европейски парламент ще работи по важни законодателни актове, сред които и за засилване на производството на отбранително оборудване

Засилване на отбранителната промишленост


През март 2024 г. Европейската комисия предложи законодателство, което има за цел да засили доставките на отбранително оборудване. Програмата за европейската отбранителна промишленост ще разполага с 1,5 милиарда евро от бюджета на ЕС за периода 2025-2027 г. Тя допълва съществуващите краткосрочни мерки за увеличаване на производството на отбранително оборудване и идва в отговор на геополитически предизвикателства като агресията на Русия срещу Украйна.

Щети, нанесени от изкуствен интелект


Изкуственият интелект се използва все по-често в много сектори – например, в уреди за диагностика на заболявания или в системи за автономно шофиране. Но кой носи отговорност за щетите, причинени от изкуствения интелект, ако нещо се обърка?

Директивата относно отговорността за технологиите с изкуствен интелект трябва да гарантира, че хората, пострадали от системи с изкуствен интелект, имат същото ниво на защита, каквото имат и пострадалите от други технологии. Тази директива допълва първите в света всеобхватни регулации на изкуствения интелект, приети от Европейския парламент през март 2024 г.

Котки, затворени в клетки
Следващият Европейски парламент ще работи върху установяването на стандарти за защита на кучетата и котките в ЕС

Защита на кучетата и котките


Правилата за защита на кучетата и котките не са еднакви във всички страни от ЕС. Затова Европейската комисия предложи нов закон през декември 2023 г, който да установи стандарти за развъждането и отношението към тези домашни любимци. Стандартите засягат развъдници, зоомагазини и приюти. Законът има за цел да се бори с незаконната търговия с кучета и котки чрез въвеждане на задължителна идентификация и регистрация, за да може произходът на животните да бъде проследяван.

Пристрастяващ дизайн


Поради опасения относно въздействието на социалните мрежи върху здравето на потребителите, особено на непълнолетните, през декември 2023 г. Парламентът призова Европейската комисия да предложи нови правила за справяне с цифровата зависимост. Според Парламента новите правила трябва да забранят на цифровите платформи да използват техники, водещи към пристрастяване, като безкрайното зареждане на ново съдържание. Европейската комисия в момента оценява нуждата от подобно законодателство.

Защита на непрофесионалните инвеститори


Новият парламент ще продължи работата си по законодателен пакет за защита на непрофесионалните инвеститори, за да направи инвестициите по-лесни и безопасни за тях и да им осигури по-ясна информация за вземане на инвестиционни решения. През април 2024 г. Парламентът реши да започне преговори със Съвета относно правилата.

Право на откъсване от работа


През 2021 г. Парламентът призова Европейската комисия да представи предложение, регламентиращо правото на служителите на откъсване от работа извън работно време. Комисията започна консултации по този въпрос с европейските социални партньори през април 2024 г.

Хранителни отпадъци
Следващият Европейски парламент ще продължи работата по намаляване на отпадъците в текстилния и хранителния сектор.

Хранителни и текстилни отпадъци


През март 2024 г. Парламентът прие предложения за укрепване на правилата на ЕС за намаляване на текстилните и хранителните отпадъци. Депутатите настояват за по-високи цели за намаляване на хранителните отпадъци до края на 2030 г. в сравнение с предложените цели от Европейската комисия.

Според предложенията производителите трябва да покриват разходите за събиране, сортиране и рециклиране на текстилни отпадъци. Парламентът иска правилата да бъдат разширени, за да обхванат повече видове продукти. Преговорите по законодателството със страните от ЕС ще се водят от новия Парламент.

Цели за климата за 2040 г.


Борбата с климатичните изменения е приоритет за хората в ЕС. Парламентът заложи в законодателството целта ЕС да стане климатично неутрален до 2050 г. и прие множество закони, за да гарантира, че целта може да бъде постигната.

Вече е заложена междинна цел за намаляване на емисиите до 2030 г., но през следващия мандат членовете на Европейския парламент ще се стремят да договорят и климатични цели за 2040 г.

Предотвратяване на трафика на мигранти


За да се бори с трафика на мигранти, Парламентът ще работи за подобряване на полицейското сътрудничество в областта на превенцията, откриването и разследването на тези престъпления и за укрепване на ролята на Европол. Пакетът закони, предложен от Европейската комисия през ноември 2023 г., също включва мерки срещу трафикантите на хора и престъпните групи.

Борба с корупцията


Според проучване от 2023 г. 70% от гражданите на ЕС смятат, че корупцията е широко разпространена в техните държави. През следващия мандат Парламентът ще продължи да работи по укрепването на правилата срещу корумпираните лица на всички нива в ЕС. Членовете на Европейския парламент искат високопоставените ръководители на ЕС, включително самите депутати, комисарите и председателят на Европейския съвет, да подлежат на по-строги правила и по-сурови наказания за корупция.