Rychlé a bezplatné připojení na internet díky fondům EU

Veřejné prostory a centra společenského dění ve všech koutech Evropy by mohly zavést přístup na internet zdarma díky programu WiFi4EU. Plénum návrh Evropské komise schválilo 12. září.

„Je to příležitost, jak dát všem Evropanům přístup k budoucnosti - vysoce kvalitní internet zdarma bez ohledu na to, odkud jsou, kde žijí a kolik peněz vydělávají,“ shrnuje hlavní myšlenku projektu WiFi4EU portugalský socialista Carlos Zorrinho, který je parlamentním zpravodajem návrhu.


Smyslem je zpřístupnit wifi bezplatně na veřejných místech i v zapadlých koutech Evropy. Počítá se, že by jej v první fázi do roku 2020, kdy je k dispozici 120 milionů eur, mohlo využít asi 6000 komunit.


O instalaci WiFi4EU ve veřejných prostorách se mohou přihlásit veřejné instituce a bude plně financována z unijních fondů. Kdokoliv se pak bude moct zdarma připojit například v muzeích, parcích, knihovnách, na nádražích nebo autobusových zastávkách.


Podmínkou pro získání grantu EU bude, aby připojení bylo bez reklam a komerčního využití osobních údajů a také aby neduplikovalo jiné bezplatné připojení, pokud ho ve stejné lokalitě již někdo zřídil.


Jak to bude prakticky fungovat?


„Bude to velmi snadné. Institucím, které se zapojí do projektu, vydáme vouchery, a s těmito vouchery si nainstalují připojení,” popisuje poslanec Zorrinho.


Program WiFi4EU dá k dispozici financování formou voucherů na nákup vybavení a jeho instalaci. Veřejné instituce, které dotaci využijí, budou muset samy platit připojení a údržbu a budou se muset zavázat poskytovat bezplatné WiFi4EU po dobu nejméně tří let.

 

Pro uživatele to bude jednoduché: bude stačit jedna registrace do systému WiFi4EU a budete ho moct využívat všude, kde bude k dispozici.

 

Odkdy se vaše obec může hlásit o WiFi4EU


Díky tomu, že Parlament dnes návrh schválil, může se projekt rozjet od začátku roku 2018. Přihlášky se budou vyřizovat podle pravidla ‚kdo dřív přijde, ten dřív mele‘ a zároveň s přihlédnutím k určitým kvótám pro jednotlivé země.

 

Parlament se zasazuje za propojení Evropy do jednotného digitálního trhu. O iniciativách čtěte v našem top tématu.

Souvislosti