Snížení emisí skleníkových plynů: národní cíle do roku 2030

Nařízení o sdílení úsilí stanovuje závazné národní cíle pro snížení emisí skleníkových plynů a má tak pomoci EU dosáhnout nulových emisí CO2 do roku 2050.

Metalicky modrý elektromobil se nabíjí v jihoněmeckém Mnichově 9. září 2021.
Jaké jsou národní cíle pro snižování emisí?

S cílem pomoci v boji proti změně klimatu si EU stanovila ambiciózní cíle snížit své emise skleníkových plynů. Unie chce do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality a tento cíl spolu s prozatímním cílem snížení emisí CO2 o 55 % do roku 2030 si stanovila jako právně závazné v evropském klimatickém zákoně. K jejich dosažení EU spustila celou řadu iniciativ – jednou z nich je i nařízení o sdílení úsilí, které je aktualizováno v rámci legislativního balíčku Fit for 55.

Co znamená sdílení úsilí?


Nařízení o sdílení úsilí stanovuje závazné cíle pro snížení emisí skleníkových plynů pro každou zemi EU v odvětvích, na která se nevztahuje systém obchodování s emisemi, jako je doprava, zemědělství, budovy a nakládání s odpady. Tato odvětví tvoří většinu skleníkových plynů v EU (asi 60 % celkových emisí EU).

V rámci nařízení jsou stanoveny pro každou zemi závazné roční cíle v oblasti emisí skleníkových plynů na období 2021–2030 a také pravidla pro stanovení ročních emisních přídělů a pro hodnocení pokroku.

Parlament 14. března 2023 odhlasoval zvýšení cíle pro snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 z 30 % na 40 % ve srovnání s rokem 2005.

Navrhované závazné národní cíle


Všechny země EU mají povinnost snížit emise skleníkových plynů o 10 až 50 %. Národní cíle se liší podle hrubého domácího produktu na obyvatele a nákladové efektivnosti jednotlivých zemí. Členské státy navíc budou muset zajistit, že nepřekročí svůj roční příděl emisí skleníkových plynů.


Členský stát

Předchozí cíl pro rok 2030 oproti úrovním z roku 2005

Nový cíl pro rok 2030 oproti úrovním z roku 2005

Lucembursko

-40 %

-50 %

Švédsko

-40 %

-50 %

Dánsko

-39 %

-50 %

Finsko

-39 %

-50 %

Německo

-38 %

-50 %

Francie

-37 %

-47,5 %

Nizozemsko

-36 %

-48 %

Rakousko

-36 %

-48 %

Belgie

-35 %

-47 %

Itálie

-33 %

-43,7 %

Irsko

-30 %

-42 %

Španělsko

-26 %

-37,7 %

Kypr

-24 %

-32 %

Malta

-19 %

-19 %

Portugalsko

-17 %

-28,7 %

Řecko

-16 %

-22,7 %

Slovinsko

-15 %

-27 %

Česko

-14 %

-26 %

Estonsko

-13 %

-24 %

Slovensko

-12 %

-22,7 %

Litva

-9 %

-21 %

Polsko

-7 %

-17,7 %

Chorvatsko

-7 %

-16,7 %

Maďarsko

-7 %

-18,7 %

Lotyšsko

-6 %

-17 %

Rumunsko

-2 %

-12,7 %

Bulharsko

0 %

-10 %

 
Zdroj: Návrh Komise na aktualizaci Nařízení (EU) 2018/842


Dopravní zácpa ©AP Images/European Union-EP
Poslanci pracují na plánech na snížení emisí skleníkových plynů v Evropě

Země budou moci v omezené míře využívat více emisí, pokud si část přídělu ušetřily z předchozích let, půjčiovat si z let budoucích nebo obchodovat s příděly s jinými zeměmi EU.

Na žádost Parlamentu budou informace o vnitrostátních opatřeních podle nařízení o sdílení úsilí zveřejňovány v přístupné formě, aby byla zajištěna odpovědnost členských států.

Před vstupem v platnost musí pravidla ještě formálně schválit země EU v Radě.

Další legislativa


Vedle nařízení o sdílení úsilí jsou tu další návrhy, které přímo vychází z pařížských klimatických cílů:

 
Podívejte se na naši infografiku o pokroku EU při dosahování cílů v oblasti změny klimatu do roku 2020.