Evropský trh s medem (infografika)

Které země vyrábějí nejvíce medu? Kolik se ho do EU dováží? A kam se naopak z EU vyváží? Více o unijním trhu s medem se dozvíte z naší infografiky.

Evropské včelařství - infografika
Přehled údajů o evropském včelařství

Evropský trh s medem v číslech

 

Celosvětově je EU po Číně druhý největší výrobce medu. V evropské osmadvacítce je zhruba 600 000 včelařů a 17 milionů úlů, každý rok se vyrobí okolo 250 000 tun medu.

 

Výroba ovšem neodpovídá poptávce: V roce 2016 se do EU dovezlo okolo 200 000 tun medu, především z Číny (která zajišťuje zhruba 40 % dovozu do EU).

 

Ve srovnání se světovou konkurencí čelí včelaři v EU poměrně vysokým výrobním nákladům a jejich vyvážený med je dražší než ten dovážený. V průměru stálo v roce 2016 kilo medu dovezeného do EU 2,23 eur, zatímco kilo medu vyvezeného do třetích zemí přišlo na 5,69 eur.

Ilustrace k infografice
Včely hrají důležitou roli pro náš ekosystém

Klíčová výzva: zdraví včel

 

Ačkoli není evropský včelařský sektor obzvlášť velký, má klíčovou roli pro zemědělství, bezpečnost potravin a biodiverzitu. Včely opylují jak zemědělské plodiny, tak běžné rostliny.

 

Epidemie zvířecích chorob, intenzivní zemědělství, vystavení chemikáliím i ztráta přírodních stanovišť a nepříznivé klimatické podmínky mohou ohrozit výrobní kapacitu úlů.

 

Ochrana včel a výrobců medu

 

Parlament nyní vyzval Komisi a členské státy, aby navrhly akční plán pro ochranu včel a včelařů. Poslanci žádají zejména:

  • lepší ochranu různých druhů včel
  • navýšení finančních prostředků pro včelaře
  • zákaz škodlivých pesticidů a opatření proti dovozu padělaného medu.

 

Návrhy maďarského křesťanského demokrata Norberta Erdőse přijalo plénum ve čtvrtek 1.3.

 

Přečtěte si o zprávě více v našem článku.


Životní podmínky a ochrana zvířat: Jaké jsou zákony EU?