Skleníkové plyny: emise podle zemí a odvětví (infografika)

V jaké míře jednotlivé země a hospodářská odvětví znečišťují ovzduší.

Infografika vysvětlující množství emisí skleníkových plynů v EU podle znečišťující látky za rok.
Skleníkové plyny - co přesně vypouštíme do ovzduší?

Emise urychlují změny klimatu. Shrnujeme jaké země a činnosti mají na svědomí nejhorší znečišťování.

Skleníkové plyny: fakta a čísla


Jak vyplývá ze zobrazení výše, největší zastoupení mezi zplodinami má CO2. Vzniká z mnoha běžných lidských činností. Další plyny, které se podílejí na skleníkovém efektu, jsou sice vypuštěny v mnohem menším množství, ale jejich efekt ve smyslu zadržování tepla je mnohem větší než u CO2. Například metan je za dobu 20 let až 80krát účinnější než CO2.

Snižování emisí - cíle a opatření EU - čtěte více

Infografika vysvětlující emise skleníkových plynů podle jednotlivých sektorů hospodářství
Emise podle sektorů hospodářství

Skleníkové plyny podle odvětví


Podle šesté hodnotící zprávy Mezivládního panelu o klimatických změnách IPCC jsou emise skleníkových plynů z lidské činnosti od počátku 20. století zodpovědné za oteplení ve výši přibližně 1,1 °C. Děje se tak mimo jiné v důsledku spalování uhlí, plynu a nafty, zemědělské činnosti nebo kvůli odlesňování.

Která odvětví se na emisích skleníkových plynů podílela v EU (v roce 2019) nejvíce, ukazuje diagram výše.
Energetika má na svědomí asi 77 % emisí skleníkových plynů a z nich třetinu vytváří doprava. Zemědělství a průmyslová výroba obsazují s přibližně 10 % emisí druhé a třetí místo a zpracovávání odpadu je zodpovědné za vypouštění 3,32 % emisí skleníkových plynů.

Infografika zobrazující celkové emise skleníkových plynů podle členských zemí EU.
Celkové emise skleníkových plynů podle členských zemí EU

Emise: Jak je na tom EU vůči zbytku světa?


Evropská unie je po Číně a USA třetím největším původcem znečištění skleníkovými plyny. Předčí nás ještě Čína a USA, čtvrté a páté místo obsazuje Indie a Rusko (data z roku 2015 v infografice níže). Česko mezi zeměmi EU obsadilo v roce 2019 osmou příčku. Detailní srovnání podílu jednotlivých států sedmadvacítky vyplývá z infografiky výše ↑.

Skleníkové plyny se ovšem nedrží jenom nad zeměmi, které je vypouštějí, znečištění má celosvětový dosah. Nekteré typy plynů navíc zůstávají v atmosféře i tisíce let.

Infografika zobrazující největší světové producenty skleníkových plynů.
EU vůči zbytku světa v produkci skleníkových plynů

Co jsou skleníkové plyny

  • Skleníkové plyny působí v atmosféře podobně jako sklo ve skleníku: absorbují sluneční energii a teplo vyzařované ze zemského povrchu. Zachycují je v naší atmosféře a znemožňují, aby se tato energie a teplo uvolnily do vesmíru.
  • Tento proces je hlavním důvodem skleníkového efektu, který je ve své přirozené formě prospěšný, protože udržuje Zemi teplejší a díky tomu umožňuje existenci života na Zemi.
  • V atmosféře je mnoho skleníkových plynů přirozeně. Problém je v tom, že lidská činnost jich přidává obrovské množství. Tím se neúměrně zvyšuje skleníkový efekt, který přispívá ke globálnímu oteplování.

Další data ohledně změny klimatu

Související články