Usnadnit návrat do práce po dlouhodobé nemoci nebo zranění (video)

Dlouhodobá pracovní neschopnost je stále častější kvůli novým zdravotním rizikům i stárnutí populace. Poslanci navrhli opatření, která usnadní návrat do práce.

Když je někdo dlouhodobě nemocný, hrozí mu, že ztratí zaměstnání. V situaci, kdy stárne populace, je ale potřeba pomáhat lidem s chronickými nemocemi nebo postižením, aby se vraceli do práce. Zpráva o možnostech opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních zaměstnání slovenské poslankyně za konzervativce Jany Žitňanské , kterou přijalo plénum 11.9.2018, navrhuje opatření, která by to mohla usnadnit.


„Náš trh práce musí být otevřenější, inkluzivnější a schopen pružněji reagovat na potřeby stárnoucí populace, abychom zamezili tomu, že lidé důsledkem nezaměstnanosti ztrácejí své schopnosti a dovednosti,“ vysvětluje Žitňanská.


Třetina Evropanů hlásí dlouhodobé zdravotní problémy


Věk odchodu do důchodu se zvyšuje a Evropská populace stárne, což přináší větší riziko zdravotních potíží. Podle Eurostatu hlásilo 32,5 % populace zemí evropské osmadvacítky, že má dlouhodobou nemoc nebo zdravotní problémy. Čtvrtina pracujících udává, že bojují se stresem spojeným s prací a stres jako hlavní zdravotní zátěž hlásí 80 % manažerů.


Zpráva Jany Žitňanské se zaměřuje na začleňování osob, které se vracejí do práce po zranění, duševní nebo tělesné nemoci a na začleňování zdravotně postižených a starších lidí. Zdůrazňuje například výhody toho, když je znovu přijat zkušený pracovník, i když nějakou dobu nechodil do práce, oproti najímání nových lidí, kteří potřebují zacvičit. Podle Žitňanské je změna postoje k opětovnému začleňování pracovníků potřeba u zaměstnavatelů v soukromé i veřejné sféře.


Postupný návrat do práce


Jak konkrétně usnadnit lidem návrat do práce po dlouhodobé neschopence? Zpráva navrhuje například:

  • organizovat psychologické, sociální a zaměstnanecké poradenství
  • nabízet flexibilní pracovní podmínky jako je práce na částečný úvazek či z domu
  • umožňovat změnu profesní orientace a získávání nových znalostí a schopností


Čtěte také:

Práva pracujících a pracovní podmínky: co Evropa zajišťuje

Přehled, co EU dělá pro zdraví obyvatel

Související články