Erasmus+ s navýšeným rozpočtem nabídne více příležitostí

Více možností vyjet do zahraničí i podpora lidí, kteří jsou znevýhodněni: přečtěte si o prioritách nové podoby programu Erasmus+.

Smějící se dívka s Downovým syndromem používá notebook v knihovně.  ©Ermolaev Alexandr/Adobe Stock
Parlament schválil nový, inkluzivnější program Erasmus+ ©Ermolaev Alexandr/Adobe Stock

Parlament 18. května schválil program Erasmus+ na období 2021–2027.  Jedná se o stěžejní program EU, který vytváří celou řadu příležitostí pro mladé lidi a zvyšuje jejich šanci najít práci.

28 miliard eur

rozpočet programu Erasmus+ na období 2021–2027

Poslanci pro program vyjednali dodatečných 1,7 miliardy eur, což pomohlo rozpočet téměř zdvojnásobit oproti rozpočtu z období 2014–2020. Díky tomu by se během příštích 7 let mohlo zahraničních aktivit účastnit přibližně 10 milionům lidí, včetně studentů, profesorů, učitelů a školitelů ve všech odvětvích.

Na základě návrhu poslanců jsou součástí nového programu také centra excelence odborného vzdělávání, která navrhli poslanci. Ta vytváří místní, mezinárodně propojené ekosystémy dovedností, takže lidé se mohou zlepšovat v klíčových oblastech.

Prioritou Parlamentu byla také lepší dostupnost programu a inkluzivita. To umožní participaci více lidí, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodnění. Budou tak moci využívat jazyková školení, administrativní podporu, mobilitu nebo příležitosti e-learningu.

V souladu s prioritami EU se Erasmus+ zaměří na digitální a zelenou transformaci a bude podporovat zdravý životní styl i celoživotní učení dospělých.

Poslanci chtějí:

  • Ztrojnásobit pro příští rozpočtové období rozpočet
  • Usnadnit zapojení lidí, kteří mají omezené možnosti. Podpůrná opatření by měla zahrnovat jazykové kurzy, administrativní podporu nebo online vzdělávání
  • Vytvoření středisek pro odbornou přípravu – nadnárodní platformy, které poskytují kvalitní odbornou přípravu, kde lidé získají potřebné dovednosti v určitém oboru
  • Zajistit vyšší spolufinancování a spolupráci s ostatními evropskými programy

Co je Erasmus+?


Erasmus+ je program Evropské unie zaměřený na podporu vzdělávání, mladých lidí a sportu. Jeho počátky se datují do roku 1987, kdy program zajišťoval studentské výměny. Od roku 2014 už poskytuje podobné možnosti také učitelům, stážistům a dobrovolníkům všech věkových kategorií.

Za více než třicet let existence programu Erasmus jím prošlo více než devět milionů lidí a jen v roce 2019 jej využilo téměř 940 tisíc lidí. Do programu je v současnosti zapojeno 33 zemí (krom 27 členských zemí EU se na něm podílí rovněž Turecko, Severní Makedonie, Srbsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a je otevřen partnerstvím se zeměmi z celého světa.

Ceněná zkušenost


Podle Evropské komise dostal jeden ze tří stážistů z programů Erasmus+ nabídku zaměstnání od společnosti, kde působil. Po pěti letech od skončení studia je míra nezaměstnanosti mladých lidí, kteří studovali či pracovali v zahraničí, o 23 procent nižší než u těch, kteří tuto zkušenost nemají.

Jak se přihlásit?


Příležitostí, které nabízí Erasmus+, mohou využít lidé i organizace z celého světa. Podmínky a postup se liší v závislosti na konkrétním programu, do kterého se chcete přihlásit. Potřebné informace najdete zde.


Nový rozpočet Erasmus+ zvýší mobilitu i počet příležitostí pro mladé

Související články