Emise CO2 z aut: fakta a čísla (infografika)

Víte, kolik emisí oxidu uhličitého produkují osobní auta? A jsou vozy na elektřinu skutečně čistší alternativou? Podrobnosti zjistíte v našich infografikách.

V roce 2019 byla doprava odpovědná za zhruba čtvrtinu všech emisí oxidu uhličitého v EU. Ta silniční se na tomto množství podle Evropské agentury pro životní prostředí podílela ze 71,7 procent.

V rámci snah o snížení emisí CO2 a dosažení klimatické neutrality do poloviny století (podle plánu Zelené dohody pro Evropu) je do roku 2050 zapotřebí 90% snížení emisí skleníkových plynů z dopravy (v porovnání s úrovněmi z roku 1990).

Infografika ukazující, jak různá odvětví v EU snížila (s výjimkou vnitrostátní dopravy) své emise skleníkových plynů v letech 1990 až 2019.
Vývoj úrovně emisí EU v jednotlivých sektorech

Rostoucí emise v dopravě


Doprava je jediným odvětvím, kde se emise skleníkových plynů za poslední tři desetiletí zvýšily, a to o více než 33 % v porovnání hodnot z roku 1990 s rokem 2019.

Výraznější snížení emisí CO2 z dopravy přitom nebude snadné, protože tempo snižování emisí se zpomalilo. Současné projekce uvádějí snížení emisí z dopravy do roku 2050 pouze o 22 %, což je mnohem nižší číslo, než které odpovídá současným ambiciózním cílům.

Infografika zobrazující podíl emisí produkovaných v dopravě podle typu dopravy v roce 2019.
Největší podíl na emisích v dopravě mají osobní automobily.

Nejvíce znečišťují ovzduší osobní vozy


Silniční doprava je odpovědná zhruba za pětinu všech emisí v EU. 

Osobní automobily se řadí mezi největší emitenty CO2, na celkových emisích vytvořených v dopravě v EU se podílejí 60,6 procenty.

Ze statistik vyplývá, že jedním autem v Evropě cestovalo v roce 2018 průměrně 1,6 pasažéra. Sdílení vozu nebo přechod k veřejné dopravě, cyklistice či chůzi by tak mohlo napomoci snížit emise.

Jsou elektrická auta skutečně ekologičtější?


Snahy na omezení emisí CO2 se vydávají dvěma cestami: zvyšováním účinnosti spalovacích motorů, nebo přechodem na jiná paliva a pohony. V roce 2019 většinu silniční dopravy poháněla nafta (66,7 %) následovaná benzínem (24,55 %). Stále častěji nicméně můžete na silnicích vídat auta, jež pohání elektřina. V roce 2021 představovala 17,8 % všech nově registrovaných automobilů, což je oproti 10,7 % v roce 2020 značný nárůst.

Prodej elektromobilů (elektromobilů na baterie a plug-in hybridních elektrických vozidel) od roku 2017 prudce vzrostl a v roce 2020, kdy začaly platit současné cíle CO2, se ztrojnásobil.
Elektrické dodávky tvořily v roce 2021 3,1% podíl na trhu nově registrovaných dodávek.

V debatě o ekologičtějších způsobech dopravy však nelze opomenout ani otázku, jaké množství skleníkových plynů vyprodukuje automobil nejen během svého provozu, ale také nakolik znečišťuje životní prostředí jeho výroba a likvidace. Faktem je, že výroba a likvidace eletkrických aut zatěžují životní prostředí více než běžná auta, a úroveň emisí z provozu závisí na způsobu výroby elektřiny.

S ohledem na energetický mix v Evropě se však elektrická vozidla již ukázala být čistší variantou než auta se spalovacím motorem na benzín. Vzhledem k tomu, že se podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů v budoucnu zvýší, měly by se elektromobily stát ještě méně škodlivými pro životní prostředí – a to zvláště pokud vezmeme v potaz, že EU se snaží zajistit udržitelnější baterie

Infografika zobrazující, že nové osobní automobily v letech 2010 až 2019 snížily své emise CO2.
Vývoj emisí CO2 z nových vozů

Snahy o zlepšení palivové účinnosti nových vozů se však zpomalují.

Cíle EU snížit emise ze silniční dopravy


EU zavádí nové cíle v oblasti emisí CO2, jejichž cílem je snížit škodlivé emise z nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel (dodávek).

Nové právní předpisy stanovují cestu k nulovým emisím CO2 pro nové osobní a lehké užitkové vozy v roce 2035. Průběžné cíle snížení emisí pro rok 2030 jsou stanoveny na 55 % pro osobní automobily a 50 % pro dodávky.

Parlament a země EU dosáhly dohody o konečné podobě pravidel v říjnu 2022. Parlament dohodu schválil v únoru 2023 a musí ji ještě formálně schválit Rada.

Více informací o nových cílových hodnotách CO2 pro automobily a zákazu prodeje nových benzinových a naftových automobilů v EU od roku 2035.

Další opatření EU ke snížení emisí z dopravy


Za účelem snížení emisí ze silniční dopravy má EU v úmyslu doplnit cíle CO2 pro osobní automobily a dodávky o:


Přečtěte si více o obnovitelném vodíku, čistém palivu, kterým se europoslanci zabývají.

Kromě stanovení cílů pro emise z automobilů europoslanci přezkoumávají další opatření pro letadla a lodě: včetně zahrnutí námořní dopravy do systému obchodování s emisemi; revize systému pro letectví; a navrhování udržitelnějších paliv pro letadla a lodě. Přestože se na celkových emisích EU podílí pouze asi 8 %, emise z letectví a lodní dopravy rostou.

Podívejte se na naši infografiku o pokroku EU při dosahování cílů v oblasti změny klimatu do roku 2020.