Kvíz: Kolik toho víte o lidských právech v EU?

Ochrana lidských práv je jednou ze základních hodnot Evropské unie. Co o tom konkrétně víte? Otestujte se...

Další informace

Jako občané Evropské unie máme celou řadu práv. Evropa se také zasazuje o lidská práva ve světě a poslanci to významně podporují.

Parlament k lidským právům přijímá na každém plénu usnesení, pořádá diskuse, upozorňuje na problémy. Každoročně také uděluje cenu lidskoprávním aktivistům.

Víc můžete zjistit díky našemu kvízu.

Kvíz o lidských právech - ilustrace
Lidská práva odrážejí hodnoty tolerance a respektu