Rozdíly v odměňování žen a mužů v Evropě: infografika

Ekonomicky na tom nejsou ženy a muži v Evropě stejně. V čem spočívají nerovnosti a proč přetrvávají zjistíte v naší infografice.

Iniciativ k zlepšení postavení žen není málo: Letos si připomínáme 25 let od přijetí Pekingské deklarace OSN, rok 2020 je taky desátým rokem existence komise OSN „UN Women“, která pracuje na genderových otázkách a od přijetí cílů udržitelného rozvoje, přičemž jedním z nich je rovnost žen a mužů, uplynulo pět let.

Jak daleko jsme se od slov a deklarací dostali k reálné rovnoprávnosti žen a mužů? Bylo dosaženo pokroku, ale řada problémů přetrvává a to i na trhu práce. Evropské ženy jsou v průměru hůře placené než jejich mužské protějšky.

Jak vysvětlit rozdíly v odměňování

  • Rozdíl v odměňování žen a mužů je rozdíl mezi průměrnými mzdami.
  • Neupravený rozdíl je rozdíl mezi průměrným hrubým hodinovým výdělkem mužů a žen vyjádřený jako procentní podíl příjmu mužů. Nebere v úvahu vzdělání, věk, odpracované hodiny ani druh práce.
  • Pro statistiky se berou v potaz pouze společnosti s 10 nebo více zaměstnanci.

Jak velké jsou rozdíly v odměňování žen a mužů v EU?


Evropské ženy vydělávají v průměru téměř o 15 % méně než muži, počítáno v hrubé hodinové mzdě. Největší rozdíl mají v Estonsku (23 %) a Česko na tom není o moc lépe: Průměrná Češka má hrubou hodinovou mzdu o pětinu nižší než průměrný Čech. Údaje pro jednotlivé země v grafice ↓↓

Infografika: rozdíly v platech žen a mužů v EU
Jak jsou na tom platy žen v porovnání s platy mužů podle zemí EU

Tyto statistiky pochopitelně nejsou jediným ukazatelem postavení žen v dané společnosti. Menší rozdíly v odměňování nutně neznamenají větší rovnost žen a mužů. Malé rozdíly platů totiž často vidíme v zemích s nižší zaměstnaností žen. Vysoký rozdíl v odměňování může naznačovat, že ženy jsou více zastoupené v hůře placených odvětvích nebo že jich velmi mnoho pracuje na částečný úvazek.

Ženy a muži na trhu práce


Příčiny rozdílů v odměňování žen a mužů nejsou jednoduché a hraje zde roli mnoho faktorů. Není to jen otázka stejné odměny za stejnou práci.

infografika obsahující statistické údaje o ženách a mužích na trhu práce v EU
Postavení žen a mužů na trhu práce vysvětluje část rozdílů v platech

Ačkoli více žen než mužů dokončí vysokoškolské vzdělávání, jejich podíl na trhu práce je nižší. Téměř 30 % žen v EU pracuje na částečný úvazek a pokud nastane potřeba pečovat o děti nebo příbuzné, je mnohem pravděpodobnější, že se toho ujme žena spíš než muž.

Rozdíly v odměňování žen a mužů rostou s věkem — jsou nižší na začátku kariéry a postupně rostou, i když to neplatí o všech evropských zemích. Rozdíl v odměňování žen a mužů se liší také v jednotlivých odvětvích a v roce 2017 byl vyšší v soukromém sektoru než ve veřejném sektoru ve většině zemí EU.

Důležitým důvodem rozdílu v odměňování žen a mužů je feminizace špatně placených odvětví a naopak nedostatečné zastoupení žen v dobře placených profesích. Například v roce 2018 bylo v EU v průměru více mužů než žen z řad vědců a inženýrů — konkrétně 59 % mužů a 41 %. žen. Evropské ženy také zastávají pouze 33 % vedoucích pozic.

Rozdíly v odměňování žen a mužů znamenají, že ženy jsou ve stáří vystaveny vyššímu riziku chudoby. V roce 2018 pobíraly ženy ve věku nad 65 let důchody, které byly v průměru o 30 % nižší než důchody mužů. V Česku je tento rozdíl 13 %.

Přečtěte si více o tom, co Parlament dělá pro snížení rozdílů v odměňování žen a mužů.

Související články