Koronavirus: 37 miliard eur na pomoc v krizi

Řešit následky nákazy koronavirem členským státům pomůže 37 miliard eur z unijních peněz. Pro Českou republiku je v rozpočtu vyhrazeno v přepočtu třicet miliard korun.

Výloha obchodu s nápisem "zavřeno kvůli koronaviru" ©Antic/AdobeStock
Zavřeno kvůli koronaviru ©Antic/AdobeStock

Tuto formu finanční podpory v reakci na pandemii Covid-19 navrhla Evropská komise 13. března a Parlament ji 26. března schválil zrychlenou procedurou, aby byly prostředky členským zemím k dispozici co nejdříve.

Odkud peníze půjdou?

FInance půjdou z evropských strukturálních a investičních fondů, které podporují rozvoj chudších regionů nebo sociální programy jako například rekvalifikace. Peníze z těchto fondů dostávají členské státy každoročně jako předběžné financování projektů. Pokud všechny finance nevyužíjí, vrací zbytek do rozpočtu EU na následující rok.

Letos se takto mělo od členských zemí vrátit skoro 8 miliard eur, které nevyužily v roce 2019. Evropská komise navrhla, aby si státy EU peníze nechaly a použily je právě ke zmírnění současné krize.

Za běžných okolností pochází část peněz na projekty z evropských fondů ve formě spolufinancování a větší či menší část přímo z národních rozpočtů. Podíl spolufinancování Unií se různí – pokud je projekt v méně rozvinutém regionu, dosahuje spoluúčast EU až 85 % celkové částky.

K penězům, které si teď jednotlivé země budou moci ponechat, přibyde 29 miliard eur spolufinancování z rozpočtu EU. Celková podpora z unijní pokladny tak bude 37 miliard eur. Opatření má ulehčit veřejným rozpočtům evropských zemí a povzbudit jejich hospodářství.


Česká republika by mohla dostat v přepočtu až 30 miliard korun.

Jsou to nové peníze nebo něco, "co je dávno naše"?

Nevyužité předfinancování z rámci kohezních fondů pro ČR za rok 2019 činí podle propočtů Komise 294 milionů eur (přibližně 8 miliard korun). Zatímco v běžném případě by je Česko muselo do unijního rozpočtu vrátit do června 2020, kvůli koronavirové krizi si je může ponechat, a to při nejmenším do roku 2025*.

Kromě 294 milionů eur (8 miliard korun) má ale Česko na boj s koronavirem k dispozici dalších 869 milionů eur (cca 24 miliard korun), které Unie uvolnila ze svých strukturálních fondů. Jedná se přitom o spolufinancování z rozpočtu EU, které může Česko využít za podmínky, že zmíněných 294 milionů eur půjde na opatření proti koronaviru.

Celkem má tedy Česká republika z rozpočtu EU k dispozici 1,163 miliardy eur - cca 30 miliard korun - na boj s koronavirem, aniž by musela sáhnout na peníze z národního rozpočtu.

Jedná se sice o peníze, které byly Česku přiděleny na období 2014-2020, podléhaly by ale spolufinancování z národní kasy. Teď je budeme moci použít okamžitě a bez spolufinancování. Pro srovnání: pokud by je ČR využilo na běžný projekt, muselo by k tomu připojit povětšinou 15 % výdajů z vlastního rozpočtu.


*Oněch 8 miliard eur, které státy loni nevyužily, vrátí až při uzavírání programů z období 2014-2020. To by mělo být kolem roku 2025.

Parlament ve zrychleném módu

Komise tento návrh zveřejnila 13. března. Potřebovala k němu souhlas europoslanců (ten dalo plénum 26.3.) a členských států.

Parlamentním výborem pro regionální rozvoj návrh prošel ve zrychleném procesu. Postup pro naléhavé případy plénu navíc umožnil hlasovat pouze na základě ústní zprávy, nevyžadoval zprávu písemnou.

„Je nutné reagovat nejrychleji, jak umíme, a všemi prostředky, které máme v rámci politiky soudržnosti k dispozici," reagoval předseda výboru pro regionální rozvoj Younous Omarjee poté, co 17. března návrh obdržel. "Katastrofickou situaci, kterou epidemie koronaviru způsobuje, musíme zmírnit. Každé zpoždění by vedlo k dalším ztrátám na životech a způsobilo další problémy jak lidem, tak podnikům.“

Na plenárním zasedání 26. března Parlament schválil i další opatření na boj s koronavirem. Například návrh, aby členské státy mohly o další peníze na řešení současné zdravotní krize žádat i z Fondu solidarity EU.

Další informace