Vakcíny a lék na koronavirus

Co nejrychleji vyvinout vakcínu a autorizovat ji pro trh. To jsou dva kroky, které by současnou světovou pandemii výrazně zbrzdily. Právě na vědecký výzkum proto EU posílá peníze.

EU se brání. Podporuje výzkum vakcíny proti koronaviru i způsoby, jak zpomalit pandemii a vyvinout lepší diagnostiku.Chce zajistit, aby byla Evropa na mimořádné situace v oblasti zdraví připravená.
EU podporuje výzkum covid-19

Financování výzkumu a především vývoje léku je součástí celého souboru opatření, který Unie v reakci na koronavirus zavedla.

EU úzce spolupracuje s členskými zeměmi, aby bezpečné a spolehlivé vakcíny a léky k zastavení šíření koronaviru mohly být zavedeny na trh co nejdříve. Důležitá je i zrychlení regulačních procedur.

Poslanci ocenili snahu o podporu výzkumníků a rychlou autorizaci bezpečných vakcín, zároveň ale upozornili, že vyvstává potřeba evropské i globální solidarity, je nutné zajistit více tranpsarentnosti v otázce smluv o vakcínách a v doručování vakcín. Pravidelně diskutují nad související problematikou, jako je například účinnost vakcín v rámci nových mutací koronaviru, se zástupci z řad odborníků a expertů.


Výzkum a vakcíny


Jednou z cest, kterou EU zvolila v boji proti pandemii, jsou investice do výzkumu. Od počátku vypuknutí nákazy mobilizovala prostřednictvím programu Horizon 2020 do výzkumných projektů týkajících se covid-19 stovky milionů eur. Granty šly do projektů zaměřujících se na diagnostiku, léčbu, očkování, epidemiologii, přípravu a reakci v rámci socioekonomické situace, výrobu a také lékařské a digitální technologie. .

Evropská komise zároveň s doposud šesti farmaceutickými společnostmi (AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, BioNTech-Pfizer, CureVac a Moderna) vyjednala, že v momentě, kdy jsou vakcíny autorizovány a registrovány pro trh, mohou je členské státy nakupovat. Tento krok je součástí unijní strategie pro očkování proti covid-19.

Na základě vědeckého doporučení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a po schválení členskými státy udělila Evropská komise podmínečnou autorizaci pro trh doposud čtyřem vakcínám:


Díky tomu byla EU schopná začít s očkováním 27. prosince.


Komise zároveň připravila seznam klíčových kroků, které by měly státy sedmadvacítky podniknout k tomu, aby byly připraveny rychle distribuovat a nasadit vakcíny. Jedná se o součást dalších opatření, která mají pomoci omezit šíření viru a potažmo tak zachránit další lidské životy. Mezi nimi je i zlepšení sdílení údajů na evropské úrovni, doporučení účinnějších a rychlejších strategií testování a také mobilizace 100 milionů eur v rámci nástroje pro mimořádnou podporu k přímému nákupu rychlých testů na antigeny, a to včetně jejich doručení do členských zemí.

Dne 25. listopadu představila Evropská komise novou farmaceutickou strategii EU, která má v budoucnu zvýšit odolnost EU a zároveň přinést poučení ze současné krize. Dne 9. března přijal Evropský parlament nový program EU pro zdraví (EU4Health) na období 2021–2027 s cílem posílit evropské zdravotní systémy tváří v tvář budoucím krizím. 

Podívejte se na naši časovou osu EU proti koronaviru a zjistěte, jak se Unie snaží bojovat proti covid-19 a jeho dopadům v roce 2021.

Jak probíhá hodnocení a schvalování vakcín covid-19 (EMA)

  • Žádost o registraci: vývojáři vakcín předkládají výsledky všech testů regulačním úřadům pro léčivé přípravky v Evropě
  • Hodnocení a vědecké stanovisko agentury EMA: odborníci provádějí vědecké hodnocení vakcín; pracovní skupina pro pandemii umožňuje členským státům a Komisi přijmout rychlá a koordinovaná opatření pro vývoj, bezpečnost a monitorování léčby a vakcín
  • Přezkoumání a povolení ze strany Evropské komise: Komise přezkoumá vědecké stanovisko agentury EMA a udělí celoevropské rozhodnutí o registraci na trhu
  • Vnitrostátní orgány rozhodují o zavedení nově schválených vakcín a politik spojených s očkováním

Programy již v běhu


Jako první mobilizovala Unie pochopitelně ty prostředky, které už k dispozici měla. Mezi ně patří financování výzkumu v krizových situacích. Příkladem je program PREPARE, který pomáhá nemocnicím zvládat nouzové situace, kdy v jednu chvíli potřebuje péči velké množství pacientů. Nebo Evropský virový archiv, místo, které shromažďuje věškeré dostupné informace o virech a významně tak pomáhá výzkumníkům při práci.


Zapojit do výzkumu se mohou i start-upy a malé a střední podniky. To se týká třeba projektu EpiShuttle na výrobu speciálních uzavřených boxů pro transport infekčních pacientů, nebo projektu mTap na filtraci vzduchu a jeho vyčištění od virových částic.

Zjistěte, co EU dělá, aby pomohla Evropě znovu se postavit na vlastní nohy po ničivých ekonomických dopadech pandemie covid-19.

Související články