Kamionem napříč Evropou: Podmínky řidičů se zlepší

Příznivější pracovní podmínky pro řidiče kamionů, jako je maximální doba jízdy a minimální čas odpočinku, mají garantovat nová pravidla na úrovni EU, takzvaný silniční balíček.

Aktualizaci pravidel pro silniční dopravu popisuje eurposlankyně Kateřina Konečná

Způsob vysílání řidičů na zahraniční cesty, doba jejich odpočinku a přísnější pravidla pro kabotáž – na těchto třech klíčových prvcích celá reforma stojí.

Poslanci ji schválili poté, co změnu pravidel pro silniční nákladní dopravu odsouhlasil dopravní výbor. S rozsáhlou reformou souhlasí i členské státy. Zpravodajkou směrnice o o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, která je součástí balíčku mobility, je česká poslankyně Kateřina Konečná. Zpravodajkou stanoviska výboru pro zaměstnanost byla Radka Maxová a v předchozím volebním to byla jiná česká europoslankyně, Martina Dlabajová.

Přestože EU kamionovou dopravu reguluje dávno, v jednotlivých národních zákonech jsou pořád nesrovnalosti, které způsobují obtížné vymáhání pravidel. Nový balíček proto celý soubor zastřeší a ucelí.


Souvislosti:
Práva pracujících a pracovní podmínky v Evropské unii


Víc odpočinku a času doma


Řidičům nová pravidla přinesou především víc klidu na cestě. To znamená delší odpočinek a také víc času stráveného doma. Zaměstnavatel také bude muset řidičům zajistit vhodné ubytování, aby neodpočívali a nespali jen v autě – pokud doba jejich odpočinku přesáhne 45 hodin za týden.

Jako kontrola dodržování tohoto nařízení poslouží chytré tachografy, schopné zachytit například i přejezdy hranic.

SILNIČNÍ DOPRAVA_trucks on the road by night ©AdobeStock_Dmitry Vereshchagin
Balíček mobility alias silniční balíček, klíčová reforma mezinárodní silniční dopravy v EU

Tachograf

  • Zařízení, které snímá, co se s vozem děje. Například vzdálenost, kterou auto urazilo, jeho rychlost, dobu jízdy a dobu odpočinku řidiče.
  • Už teď je povinný ve všech vozidlech nad 3,5 tuny.

Jasná pravidla vysílání řidičů do zahraničí

Už z podstaty silniční nákladní dopravy je potřeba lépe prosazovat pravidla specifická pro tento sektor a najít rovnováhu mezi svobodou pro dopravce, kteří poskytují přeshraniční služby, a zajištěním dobrých pracovních a sociálních podmínek pro řidiče.

Řidiči zpravidla nejsou na zahraniční cesty vysíláni na základě dlouhodobé služební smlouvy, jak to funguje v jiných oblastech – jejich vysílání se v každé zemi může řídit jinými pravidly a záleží na zemi, ze které řidič vyráží.

Vyslaní pracovníci

  • Jsou zaměstnanci vyslaní na cestu do zahraničí s tím, že mají jasně daný a časově ohraničený úkol. Jedou do jiné země dopravit zboží nebo poskytnout služby.
  • Na rozdíl od přeshraničních pracovníků jsou ti vyslaní v zahraniční pouze dočasně a nejsou součástí tamního pracovního trhu.

Revidovaná pravidla sjednotí přístup jednotlivých členských zemí a zajistí řidičům férové podmínky. Týkají se jak mezinárodní dopravy (vyjma tranzitní), tak dopravy mezi dvěma zeměmi, kdy řidič zboží veze do jiného státu a pak se vrací.

Férové podmínky v nákladní dopravě


Společné kontroly dvou nebo více národních institucí a jednodušší spolupráce a výměna informací mezi členskými státy. To vše má vést k lepšímu monitorování kabotáže - vnitrostátní přepravy zahraničním vozem.

Kabotáž

  • Nastává ve chvíli, kdy kamion poté, co do zahraničí přivezl zboží, na území jiné země bezprostředně dál jezdí s vnitrostátními dodávkami.
  • Kamionům šetří „prázdnou” cestu bez nákladu i palivo.
  • Poprvé byla zavedena v roce 1990 na základě kvót.
  • Pravidla EU umožňují tři kabotážní operace během sedmi dní následujících po mezinárodní přepravě.
  • Aby se předešlo takzvané "systematické kabotáži", bude nově povinná čtyřdenní pauza, než stejný kamion bude moci znovu realizovat další kabotáž ve stejné zemi.
  • V roce 2017 se téměř polovina všech evropských kabotáží děla v Německu – z toho bezmála 40 % dopravců bylo polských.

Aby se autodopravci neschovávali za krycí společnosti, které narušují férovou soutěž a přístup na trh a aby se podmínky řidičů reálně zlepšily, budou nová pravidla po dopravních společnostech vyžadovat doložení reálné činnosti v těch zemích, kde jsou registrovány. Řidič bude také povinen se každých osm týdnů vrátit do sídla své společnosti.

Nejen na klasické kamiony se budou nová pravidla vztahovat – nově zahrnou i lehčí vozidla těžší než 2,5 tuny. Tachograf tak budou muset mít i dodávky.

Co nás čeká?

Nová pravidla vstoupí v platnost po zveřejnění v Úředním věstníku EU - to nastane během několika týdnů. Pravidla pro vysílání řidičů nabudou účinnosti 18 měsíců publikaci, ta o době odpočinku a návratu řidičů pak 20 dní po publikaci.


Víc o pravidlech EU týkajících se pracovních podmínek:

Jak sladit pracovní a rodinný život

Reforma pravidel vysílání pracovníků

Posilování zaměstnaneckých práv

Ochrana proti rakovině při práci

Související články