Nedostatek léků v EU: důvody a řešení

Proč se některé léky mohou stát nedostatkovým zbožím? Co nám ukázal koronavirus a jak chce Parlament předejít nedostatku léků do budoucna? Vysvětlujeme v tomto článku.

Představte si, že máte nemocné dítě. A teď si představte, že se nedají sehnat léky na jeho nemoc...

Nedostatek léků a zdravotnického vybavení vystavuje riziku jak pacienty, tak naše systémy zdravotní péče. Je to prohlubující se problém a krize pandemie covid-19 na něj zřetelně poukázala.

V dubnu 2020 varovala Evropská aliance pro fakultní nemocnice (European University Hospital Alliance), že hrozí vyčerpání některých zásob léků. Důvodem je rostoucí poptávka od jednotek intenzivní péče po určitých anestetikách, antibiotikách, látkách uvolňující svaly a lécích, které se používaly jako náhražka při léčbě covid-19. Situaci podle aliance ještě zhoršilo snížení produkce v Evropě, logistické problémy, zákaz vývozu a hromadění zásob v důsledku zdravotní krize.

Milióny Evropanů trpících různými onemocněními pociťují dopady tohoto narůstajícího problému, o němž se ovšem většinou příliš nemluví. "Dvakrát jsme o syna málem přišli, protože jeden z pěti léků proti epilepsii byl více než rok nedostupný. Je zázrak, že to Jessy zvládl. Ke konci měl nekonečné křeče trvající celé hodiny," vysvětluje své zkušenosti francouzský pár v našem videu.

V reakci na tuto situaci přijalo plénum 17. září usnesení, které požaduje, aby se Evropa stala více soběstačná v zajištění léků a zdravotnického vybavení. Poslanci proto chtějí, aby byla obnovena místní výroba léčivých přípravků a aby EU zajistila lepší koordinaci vnitrostátních strategií v oblasti zdraví.

Mezi stínovými zpravodaji, kteří připravovali usnesení ve výboru pro životní prostředí a veřejné zdraví, byla česká poslankyně Kateřina Konečná.

V letech 2000 až 2018 se nedostatek léků v Evropě dvacetinásobně zvýšil a stoupá poptávka po široce používaných základních produktech.


Víc než polovina

nedostupných léků jsou léky na léčbu rakoviny, jako jsou chemoterapeutika, dále vakcíny a také léky na onemocnění ovlivňující nervový systém, jako je Parkinsonova nemoc nebo epilepsie

Co způsobuje nedostatek léků?


Důvody jsou složité, od výrobních problémů, kvót pro průmysl, legálního paralelního obchodu a neočekávaných výkyvů v poptávce po epidemiích nebo přírodních katastrofách až po nastavení cen, o nichž se rozhoduje na vnitrostátní úrovni.

Evropa je ve stále větší míře závislá na třetích zemích, zejména Indii a Číně, pokud jde o výrobu účinných složek léčivých přípravků, chemických surovin a léků.

Jaká řešení navrhuje Parlament?


Poslanci v zářijovém usnesení uvítali nový program EU v oblasti zdraví „EU4Health“, který má zpřístupnit léčivé přípravky a zdravotnické vybavení. Chtějí i další opatření na evropské úrovni jako je podpora zdejší farmaceutické výroby a nastavení minimálních standardů kvality pro zdravotní péči.

Zpráva dále vyzývá k těmto krokům:

  • Zavést finanční pobídky, které povzbudí výrobce aktivních látek do léčiv, aby se usadili v Evropě, a zároveň sledovat zahaniční investice do výroby léků.
  • Vytvořit pohotovostní rezervy EU pro léčiva strategického významu, která by fungovala jako „nouzová evropská lékárna“ snižující riziko nedostatku.
  • Vyměňovat osvědčené postupy v řízení zásob.
  • Navýšit společné evropské zakázky na nákupy léků.
  • Usnadnit pohyb léků mezi členskými státy EU.

 Komise vydala pokyny pro řešení nedostatků způsobených epidemií koronaviru v dubnu. Vyzvala členské státy, aby zrušily zákaz vývozu a zabránily hromadění zásob, zvýšily a reorganizovaly produkci, zajistily optimální využití v nemocnicích přerozdělením zásob, zvážily alternativní léčivé přípravky a optimalizovaly prodej v lékárnách.

Farmaceutická strategie EU


Očekává se, že Komise navrhne aktualizace farmaceutických právních předpisů v roce 2022. V listopadu 2021 předložil EP řadu doporučení. Poslanci požadovali kratší doby schvalování národními agenturami a sladění procesu s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky EMA, aby byl zajištěn rychlý a rovný přístup k lékům v EU.

Naléhali na Komisi, aby se zabývala základními příčinami nedostatku a navrhla udržitelná řešení, včetně včasného zavedení generických léčiv na trh. Parlament zdůraznil, že je třeba posílit odolnost výroby a dodávek v EU a rovněž zvýšit transparentnost cen a veřejného financování výzkumu a vývoje.