Proč chce EU regulovat podnikání online platforem?

Online platformy tvoří samostatné a stále rostoucí odvětví naší ekonomiky, které s sebou přináší výhody, ale i určitá rizika. Jak chce EU zajistit bezpečnější a spravedlivější online svět?

Je to nelegální offline? Pak by to mělo být nelegální i online

Posledních 20 let bylo poznamenáno nebývalým rozvojem online světa - na vzestupu jsou nové technologie, společnosti, nové způsoby práce, nakupování, rezervace ubytování nebo dokonce objednávání jídla a dopravy. Směrnice o elektronickém obchodu, která je základním stavebním kamenem jednotného digitálního trhu, byla přitom přijata už v roce 2000, kdy platformy jako Amazon, Google, booking.com byly teprve v počátcích své existence a Facebook, Airbnb a Instagram ještě ani neexistovaly.

Aby podoba unijní legislativy odpovídala vývoji v online prostoru, pracuje EU na nových legislativních rámcích nazvaných akt o digitálních službách (Digital Services Act, DSA) a akt o digitálních trzích (Digital Markets Act, DMA). Ty mají za úkol stanovit vodítka a pokyny pro nové online prostředí, a to včetně platforem, aby byl digitální svět bezpečnějším místem pro uživatele a společnosti v celé EU.

Jaký význam mají platformy pro hospodářství?


Za poslední dvě dekády se nejvýznamnějšímu rozvoji těší online platformy. Pod tento pojem lze zahrnout online tržiště, sociální média, obchody s aplikacemi, webové stránky pro porovnávání cen, ale i vyhledávače. Bez nich by si mnozí z nás jen těžko dokázali představit svůj život.

Díky tomu, že platformy usnadnily přeshraniční obchodování nejen v rámci EU, ale i mimo ni, přinesly spotřebitelům mnohé výhody a otevřely nové příležitosti pro evropské podniky a obchodníky. Podle údajů Evropské komise, online platformy k prodeji svého zboží a služeb využívá v EU už jeden milion podniků. Více než polovina malých a středních firem využívajících online tržiště pak prodává zboží i do jiných zemí.

Jaké problémy online platforem chce EU regulovat?


Nové příležitosti s sebou přirozeně přinášejí i nová rizika. Evropští spotřebitelé jsou vystaveni celé šíři nového nelegálního zboží, činností a obsahu, a nově vznikající podniky mohou mít často problém vstoupit na trh, který je ovládaný velkými platformami. Právě ty propojují mnoho podniků s mnoha spotřebiteli a mají přístup k velkému množství dat, čímž získávají dostatečný vliv ke kontrole a stanovování standardů pro důležité oblasti digitální ekonomiky. EU chce opětovně získat možnosti jak formovat tyto oblasti na unijní úrovni a stanovovat standardy i celosvětově.

Jak chtějí tyto problémy řešit poslanci?


Mezi nejdůležitější položky nových nařízení patří následující body:

  • Pravidla by se měla vztahovat na společnosti v EU i na společnosti, které sídlí mimo EU, ale prodávají evropským spotřebitelům. Měla by platit pro všechny digitální služby, nejen pro online platformy.

  • Bezpečí spotřebitelů nakupujících online by mělo být stejné jako při nákupu v „tradičních“ prodejnách. To, co je nezákonné v kamenných obchodech, by mělo být považované za nezákonné i v online prostředí a platformy by měly zintenzivnit své úsilí v boji proti obchodníkům prodávajícím falešné nebo nebezpečné výrobky.

  • V případě zavedení pravidla „poznej svého firemního zákazníka“ by byly platformy nuceny kontrolovat a zastavovat podvodné podniky, které využívají jejich služeb k prodeji nebezpečných produktů nebo šíření dezinformací.

  • Spotřebitelé by měli mít právo být informováni, pokud služba využívá umělou inteligenci. Zároveň by měli disponovat výraznější kontrolou a právem odhlásit se a lepší regulaci by měla být podrobena i cílená reklama.

  • Díky aktu o digitálních trzích by nové společnosti měly mít snadnější přístup na trh. Legislativa by měla vyřešit nekonkurenční situaci způsobenou velkými digitálními hráči, kteří v současné době stanovují pravidla pro své uživatele i konkurenty. Navrhovaná pravidla by zabránila velkým platformám v omezování přístupu na trh.

  • Pravidla by měla být srozumitelná a měla by poskytovat jasné pokyny k řešení nezákonného a škodlivého obsahu v online prostředí.


Souvislosti a další kroky


Evropská komise představila svůj návrh nového aktu o digitálních službách a aktu o digitálních trzích koncem roku 2020. Po dosažení dohody s Radou Parlament obě opatření 5. července 2022 schválil.

Očekává se, že Rada schválí zákon o digitálních trzích v červenci a zákon o digitálních službách v září. Podrobnosti o tom, kdy začnou předpisy platit, naleznete v tiskové zprávě v sekci odkazy.

Přečtěte si více: Vysvětlení zákona EU o digitálních trzích a zákona o digitálních službách