Velká data (big data): definice, výhody a výzvy (infografika)

Velká data, data velkého objemu či tzv. big data: co jsou vlastně zač a jaké výhody, ale i výzvy, přináší pro lidi, firmy a životní prostředí? Zjistíte v naší infografice.

digitální transformace EUElektronická zařízení využíváme stále častěji a výrobní procesy jsou stále více digitalizovány. Znamená to, že v ekonomice, ale i v rámci osobních a sociálních aktivit jednotlivců, je denně generováno obrovské množství digitálních dat.

Podle předpokladů Komise vzroste celkový celosvětový objem dat do roku 2025 o 530 % ve srovnání s rokem 2018.

Data jsou také důležitou součástí digitální transformace EU. Umělá inteligence (anglicky artificial intelligence, AI ve zkratce), jedna z priorit EU, je koneckonců odkázaná na data a její vývoj závisí na tom, jak budou data v Evropě spravována. Data jsou také nedílnou součástí digitálních služeb, které formují náš každodenní život a ekonomiku. Parlament přijal svůj návrh právních předpisů, které mají zajistit, že datová strategie bude účinná a pomůže lidem, podnikům, obnově a oživení a zelené tranzici. S cílem plně využít potenciál, který velká data skýtají, pracuje Parlament na podpoře sdílení údajů.

Přečtěte si více o tom, jaké příležitosti AI přináší, a o tom, co požaduje Parlament.

Infografika vysvětlující velká data (big data).
Velká data, big data či data velkého objemu: co jsou vlastně zač?

Co jsou velká data (big data) vlastně zač?


Velkými daty se rozumí shromážděné datové sady, které jsou tak velké a složité, že ke zpracování vyžadují nové technologie, například umělou inteligenci. Data pocházejí z mnoha různých zdrojů. Často jsou stejného typu: například data z GPS z milionů mobilních telefonů se používají ke zmírnění dopravní zácpy; ale může se jednat také o kombinaci různých typů dat. Technologie umožňují, aby data byla shromažďována velmi rychle, téměř v reálném čase, a analyzována pro získání nových poznatků.

Odkud se velká data berou?

  • Mohou je vytvářet lidé: v mobilních aplikacích, na webu, včetně sociálních médií a obchodních transakcí, záznamů e-governmentu...
  • Mohou být generována stroji a shromažďována prostřednictvím senzorů v objektech spojených s internetem věcí - příkladem jsou chytré automobily, továrny, satelity GPS a satelity shromažďujících údaje o počasí atd.

Jaké příležitosti big data přinášejí? 


S velkými daty se pojí celá řada příležitosti, a to hned v několika oblastech a sektorech.

Průmysl


Big data umožňují společnostem inovovat, a to buď prostřednictvím lepší analýzy potřeb a požadavků lidí, nebo nabídkou zcela nových produktů. Zatímco osobní údaje jsou důležité pro provozování aplikací a platforem, které se staly důležitou součástí jak našeho života, tak ekonomiky, lepší využívání průmyslových údajů by mohlo do EU přinést novou vlnu inovací. Data mohou také zvýšit produktivitu a pomoci snížit náklady, například předvídáním prodeje nebo údržby v továrnách s chytrými systémy.

Životní prostředí


Satelitní data mohou zlepšit výzkum a pomoci snížit emise skleníkových plynů. Zároveň můžou usnadnit prevenci přírodních katastrof, jako jsou například požáry, a následnou reakci. Pokud bude výroba efektivnější, sníží se emise a odpad.

Zdravotní péče


Analýzy velkých souborů klinických údajů (například anonymizované zdravotní záznamy nebo data zadaná pacienty v aplikacích) mohou umožnit lepší diagnostiku, léčbu a vývoj medicíny. Zároveň se sníží náklady.

Zemědělství


Zemědělci mohou pomocí dat ze satelitů a senzorů lépe využívat zdroje, jako je voda nebo sluneční světlo, a přizpůsobit plodiny měnícím se okolnostem.

Veřejný sektor


Data a pokročilá analýza mohou zvýšit účinnost a efektivitu veřejných služeb, nabídnout služby lépe přizpůsobené občanům a zlepšit transparentnost.

Přeprava


Velkými daty shromážděnými z GPS a sociálních médií lze zmírnit dopravní zácpy. Lepší regulace dopravních toků také přispívá k úspoře času a paliva a snižuje emise CO2.

Infographic explaining big data
CS_IFG big data 2.jpg

Jaké výzvy a překážky velká data přináší?

Promarněné příležitosti


Pokud EU promarní příležitost využít potenciál velkých dat, mohlo by to znamenat neoptimální implementaci hlavních programů EU, jako je Zelená dohoda pro Evropu, a negativní důsledky pro spotřebitele, podniky a hospodářství.

Ochrana práv


Jelikož poskytovatelé digitálních služeb mají více informací o uživatelích, než je tomu v opačném případě, neregulovaná nerovnováha sil může způsobit zneužívání dat pro komerční nebo politický zisk.

Přesně cílené reklamy vyvolávají obavy z možné manipulace spotřebitelů.

Automatizované hodnocení založené na datech by mohlo znamenat, že jednotlivci nebo skupiny jsou kategorizováni, což by mohlo vést k jejich vyloučení například z profesních příležitostí nebo zdravotního pojištění.