Sociální fond pro klimatická opatření: Jak chce Parlament zajistit spravedlivou energetickou transformaci

EU chce zajistit spravedlivou energetickou transformaci. Zjistěte, jak se Sociální fond pro klimatická opatření zaměřuje na pomoc těm, kteří jsou nejvíce ohroženi energetickou chudobou.

V rámci svého úsilí o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 plánuje EU zavést další požadavky na snižování emisí ve stavebnictví a dopravě. Nová pravidla podpoří lidi i podniky v investicích do alternativních zdrojů energie, lepší izolace a čisté dopravy.

Pro zajištění toho, že energetický přechod bude spravedlivý a inkluzivní, navrhla Evropská komise vytvoření takzvaného Sociálního fondu pro klimatická opatření (Social Climate Fund, SCF). Fond pomůže zranitelným domácnostem, malým podnikům a uživatelům dopravy, kteří jsou obzvláště postiženi energetickou a dopravní chudobou.

Jedná se o součástí legislativního balíčku Fit for 55, který má pomoci dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu snížit emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030.

Podívejte se, co EU dělá pro snížení emisí uhlíku.

Řešení energetické chudoby


Cílem nové legislativy je zavést v celé EU společné definice energetické chudoby a chudoby mobility.

Energetická chudoba se týká domácností, které nemají přístup k základním energetickým službám umožňujícím důstojnou životní úroveň. Chudoba mobility se týká domácností, které mají vysoké náklady na dopravu nebo omezený přístup k cenově dostupným způsobům dopravy.

Parlament se snažil zaměřit na konkrétní problémy, kterým čelí například ostrovy, horské regiony a méně rozvinuté a odlehlé oblasti. Požaduje také zablokování přístupu k fondu zemím, které nerespektují základní práva nebo právní stát.

Na žádost Parlamentu bude SCF spuštěn v roce 2026, tedy rok před rozšířením systému obchodování s emisemi (ETS) na budovy a silniční dopravu (tzv. „ETS II“). Pokud budou ceny energie mimořádně vysoké, může být rozšíření ETS o jeden rok odloženo.

Část SCF bude financována z dražeb povolenek pocházejících ze systému ETS II (až 65 miliard eur) a dalších 25 % bude pokryto z vnitrostátních zdrojů (v odhadované celkové výši 86,7 miliardy eur).

Podpora bude směřovat pouze na opatření a investice, které respektují zásadu „nezpůsobit významnou škodu“ a jejichž cílem je snížit závislost na fosilních palivech.

Poté, co bylo v prosinci dosaženo dohody se zeměmi EU o vytvoření fondu v roce 2026, jej Parlament schválil v dubnu 2023. Aby text vstoupil v platnost, musí jej formálně schválit Rada )členské státy).

Jak sociální klimatický fond pomůže i vám?


Sociální fond pro klimatická opatření by měl financovat konkrétní prostředky k řešení energetické chudoby a chudoby v oblasti mobility, a to jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu, včetně:

  • snížení energetických daní a poplatků nebo poskytování jiných forem přímé podpory příjmů pro řešení rostoucích cen silniční dopravy a topných paliv
  • pobídek pro renovaci budov a přechod na obnovitelné zdroje energie v budovách
  • pobídek k přechodu ze soukromé na veřejnou dopravu, sdílení aut nebo rozvoji cyklistiky
  • podpory rozvoje trhu s ojetými elektrickými vozidly

Zjistěte více o financování zeleného přechodu