spolecne.eu: komunita, která se zasazuje o demokracii

Zjistěte více o iniciativě spolecne.eu, která se opírá o společné evropské hodnoty a víru v sílu demokracie.

dobrovolníci spolecne.eu
Dobrovolníci spolecne.eu

Co je spolecne.eu?


Projekt spolecne.eu je komunita lidí, kteří věří v demokracii a kteří jí chtějí dát skutečný smysl, a to obzvláště ve světle voleb do Evropského parlamentu. Účelem iniciativy je sbližovat Evropany, pomáhat jim prosazovat společné hodnoty a podporovat je při vytváření lepší budoucnosti Evropy.

Tento projekt, za kterým stojí Evropský parlament, si klade za cíl zapojit lidi do demokratického života Evropy a povzbudit je, aby se zúčastnili evropských voleb v červnu 2024.

Je spolecne.eu něco pro vás?


Komunita spolecne.eu je určena všem, kteří se chtějí zasadit o demokracii v Evropě. Jedná se o společenství jednotlivců v celé EU, ale jako partneři a podporovatelé se mohou přihlásit i nejrůznější organizace občanské společnosti nebo sítě mladých lidí.

Jaké jsou výhody zapojení se do spolecne.eu?


Můžete se setkat a navázat kontakt s podobně smýšlejícími Evropany a inspirovat se jejich nápady a projekty.

Můžete rozvíjet své dovednosti, využít naše školení a zdroje k vyjádření svých nápadů a spojit se s evropskými rozhodovacími orgány.

Můžete se účastnit akcí kdekoli v Evropě nebo online, organizovat vlastní aktivity a následně se podělit o své příběhy a zkušenosti s komunitou.

Oslovit můžete i naše týmy po celé Evropě, kontaktní kanceláře Evropského parlamentu. Ty vám mohou poskytnout podporu, aby vaše iniciativy získaly maximální ohlas a zviditelnění.

Připojte se ke spolecne.eu 


Zaregistrujte se dostávejte na svou e-mailovou adresu pravidelné informační přehledy o událostech, které můžete sledovat, akcích, které můžete podniknout, nebo nápadech, o které se můžete podělit.

Společně pro demokracii


V dynamické a náročné době je snadné cítit se zmateně a ztraceně. Iniciativa spolecne.eu chce stavět na tom, co máme my Evropané společného, abychom mohli hledat společná řešení. Společně jsme silnější.

Věřte v demokracii a využijte svůj hlas v evropských volbách.