Jak sledovat činnost a hlasování poslanců Evropského parlamentu?

Poslanci Evropského parlamentu vás zastupují při rozhodování na unijní úrovni. Jak během svého mandátu hlasují? Jakým činnostem se věnují? Více na webu Parlamentu.

Poslanci Evropského parlamentu hlasují během plenárního zasedání
Jak europoslanci hlasují?

Poslanci Evropského parlamentu hrají v politickém systému EU zásadní roli, neboť schvalují nebo mění zákony, které se týkají téměř 450 milionů Evropanů. Poslanci jsou demokraticky voleni každých pět let a působí v politických skupinách.

Evropský parlament se zavazuje pracovat zcela transparentně. Internetové stránky Parlamentu proto nabízejí celou řadu možností, jak se můžete seznámit s činností všech poslanců a jak lze sledovat jejich aktivity všetně toho, jak hlasovali.

Jak najít jednotlivé europoslance a jejich práci


Na stránce Parlamentu věnované europoslancům můžete vyhledat poslance podle jména, země nebo politické skupiny. Každý poslanec má svůj vlastní profil, na kterém jsou podrobně popsány všechny jeho parlamentní aktivity, ale také jeho kontaktní údaje a účty na sociálních sítích.

Na individuální stránce každého poslance si můžete v záložce „Hlavní parlamentní aktivity“ prohlédnout, jak se podílí na utváření politiky EU prostřednictvím příspěvků do plenárních rozprav, zpráv a dalších informací.

Podrobnosti o hlavních oblastech práce každého poslance EP jsou k dispozici v sekcích „Člen“ a „Náhradník“, kde jsou uvedeny výbory, jichž jsou členy. Parlamentní výbory jsou zodpovědné za vypracování postojů Parlamentu ke konkrétním otázkám spadajícím do jejich působnosti.

Stránka o poslancích Evropského parlamentu vám nabízí ještě více možností: můžete filtrovat vyhledávání podle politické skupiny nebo politického subjektu, zobrazit si úplný seznam poslanců Evropského parlamentu, dozvědět se o pravidlech etiky a transparentnosti v Parlamentu a využít řadu dalších vyhledávacích a informačních služeb.

Zjistěte, jak poslanci Evropského parlamentu hlasovali


Na webu Parlamentu si můžete prohlédnout výsledky všech zaznamenaných hlasování a také jména a skupiny poslanců, kteří hlasovali pro, proti nebo se zdrželi hlasování.

Mějte na paměti, že v zájmu zkrácení hlasovacích schůzí se mnoho hlasování koná zvednutím ruky, takže mnohdy není možné zjistit, kdo hlasoval pro nebo proti. Při závěrečném hlasování o zprávách však poslanci EP používají sledovaný elektronický hlasovací systém. Pokud se hlasování týká konkrétní osoby, například jmenování do funkce, je hlasování tajné a není k dispozici informace o tom, který poslanec EP jak hlasoval. Na žádost politické skupiny nebo alespoň jedné dvacetiny všech poslanců lze provést elektronické jmenovité hlasování.

Jak zobrazit výsledky hlasování a informace o poslancích Evropského parlamentu, kteří hlasovali:

  • To lze provést například prostřednictvím stránky Zpravodajství Evropského parlamentu, kde najdete datum hlasování, které vás zajímá.
  • Navštivte webové stránky plenárního zasedání, vyhledejte záložku Hlasování, poté „Výsledky hlasování“ a vyberte příslušné plenární zasedání. U starších plenárních zasedání můžete využít kalendář v pravé dolní části stránky.
  • Pod datem hlasování vyberte možnost „Výsledky hlasování“.
  • V zobrazeném seznamu vyhledejte název hlasování, které vás zajímá, a vyberte jej.
  • V tabulce, která se zobrazí, klikněte na počet hlasů v pravé části. Tento počet bude zvýrazněn a bude možné na něj kliknout pouze u jmenovitých hlasování; jinak se může zobrazit pouze + u přijatých návrhů nebo - u zamítnutých.
  • Po výběru počtu hlasů se zobrazí nová stránka, na které jsou uvedena jména a skupiny poslanců Evropského parlamentu, strukturovaně podle toho, jak hlasovali.


Vzhledem k tomu, že Parlament navíc poskytuje údaje v otevřených a strojově čitelných formátech, využívají je k zobrazení výsledků hlasování nebo jiných užitečných informací i jiné nástroje, které s Parlamentem nejsou spojeny.

Jak sledovat plenární zasedání a schůze výborů


V multimediálním centru Parlamentu jsou k dispozici videozáznamy téměř všech parlamentních aktivit, jako jsou plenární zasedání, schůze výborů, tiskové konference a rozpravy, a také množství dalšího obrazového a zvukového obsahu. K vyhledávání materiálů pomocí klíčových slov lze použít pole vyhledávání v horní části stránky.

Případně si můžete zobrazit seznam plenárních zasedání, schůzí výborů, debat a dalšího videoobsahu seřazený podle data.