Måling af emissioner fra biler: hvad vil blive ændret

Luftforurening er skyld i mere end 400.000 for tidlige dødsfald om året i Europa. Køretøjer, især diesel, er en af de vigtigste kilder til nitrogenoxider (NOx), herunder giftig nitrogendioxid. Efter Volkswagen-skandalen, hvor selskabet indrømmede at snyde med emissionstest i USA, overvejer Europa-Parlamentet og Rådet at opdatere de eksisterende emissionsregler for at sikre, at tests er tættere på de reelle kørselsforhold.

EMIS_da.jpg
Fakta om NOx

Europa-Parlamentets Miljøudvalg afholdt den 23. februar en høring for at lytte til interessenternes synspunkter om forslag til forbedring af procedurer for måling af emissioner af de vigtigste luftforurenende stoffer fra biler.

"Vi er nødt til at genskabe tilliden til automobilsektoren i Europa. Denne sektor skal blive fuldstændig pålidelig. Og af den grund skal disse tests være klare, krævende og uafhængige," sagde den franske MEP’er Françoise Grossetête fra EPP-Gruppen.

"I Parlamentet ønsker vi at sikre, at vi har et centralt og uafhængigt testsystem," sagde den tyske MEP’er Matthias Groote fra S&D-Gruppen. Han tilføjede, at det også er nødvendigt at sikre, "at hvad der står i lovgivningen rent faktisk bliver respekteret."


Skaderne ved NOx emissioner


NOx emissioner kan forværre luftvejssygdomme og hjertesygdomme. I Europa udsendes op til 40 % af NOX fra vejtransport, og 80 % af disse emissioner kommer fra dieselbiler. Diselbiler udgør omkring 50 % af alle nye biler, der sælges i EU, hvorimod benzindrevne biler opfylder NOx-standarderne.

I 2010 testede Kommissionens Fælles Forskningscenter 6 benzin og 6 dieselbiler. ”Hovedkonklusionen var, at der er et problem med diesel NOx-emissioner på vejene," sagde Alois Krasenbrink fra forskningscentret under høringen.


Problemet med de nuværende emissionstests


En ny bilmodel kan kun markedsføres, hvis den opfylder EU’s miljøkrav, kendt som Euro emissionsnormer. Når køretøjet er godkendt i ét land, kan den sælges overalt i EU. Denne proces kaldes typegodkendelse.

I øjeblikket måles emissioner fra nye modeller under laboratorieforhold. Undersøgelser viser imidlertid, at der er en forskel mellem målinger i laboratorier, og dem under virkelige kørselsforhold - de nyeste Euro 6 dieselkøretøjer kan udsende flere gange mere NOx i den virkelige verden end i specialiserede testcentre.


Årsager til forskelle i tests


Den nuværende målemetode er forældet. Det blev indført i 1970 og senest opdateret i 1990. Testene er for fleksible, så bilproducenterne at påvirke resultaterne ved foranstaltninger, herunder begrænse massen og bruge lavresistente dæk. Andre faktorer som kørestil og lufttemperaturen kan også gøre en forskel for resultaterne.


Forbedring af testprocedurer

EU opdaterer procedurer for måling af emissioner for bedre at afspejle den virkelige verdens kørselsforhold. Kommissionen har allerede vedtaget to ud af fire foranstaltninger, hvorefter nye tests, kendt som Real Driving Emissioner (RDE), vil begynde fra september 2017.

I mellemtiden overvejer Parlamentet og Rådet en opdatering af EU-reglerne for bilemissioner (Euro emissionsnormer for biler og lastbiler) og en reform af ​​typegodkendelsesprocessen, der ville styrke uafhængigheden af ​​disse test.


"Vi anerkender, at der er et presserende behov for RDE tests til trods for, at det er en udfordring for industrien," sagde Erik Jonnaert, generalsekretær the European Automobile Manufacturers' Association. Ifølge Erik Jonnaert vil dette betyde, at fremstillingsomkostningerne vil stige med mellem 600-1300 euro pr køretøj og det forventes, at op til 25 % af planlagte dieselmodeller droppes.


"EU-lovgivning på dette område gør det meget klart, at biler på vejene skal udlede i overensstemmelse med typegodkendelsesresultaterne - de skal udlede ved normalt brug, som de gør i en laboratorietest, og det er helt klart ikke er tilfældet lige nu," sagde Chris Carroll fra Den Europæiske Forbrugerorganisation (BEUC).


Sidst, men ikke mindst har Parlamentet efter Volkswagen-skandalen nedsat et særligt udvalg, EMIS, der vil undersøge bilproducenternes brud på EU-reglerne om bilemissionsprøvninger. EMIS mødes for første gang onsdag i næste uge (2.3.2016) for at vælge formand og næstformænd for en et-årig periode.