Affald: Mere ambitiøse mål på vej mod en cirkulær økonomi

En ny cirkulær lovpakke fastsætter ambitiøse mål for EU, når det gælder genbrug og mænden af affald, der ender på lossepladsen. Læs mere her om hvad EU´s mål og deadlines er.

At få styr på affaldet i EU er første skridt på vejen mod en cirkulær økonomi, hvor næsten alle produkter og materialer bliver genbrugt. Mandag d. 16. april vil MEP´erne debattere den cirkulære økonomipakke, der skal etablere nye bindende mål for genbrug af affald og en reduktion i mængden af affald, der ender på lossepladsen med fastlagte deadlines.

Mere ambitiøse EU-mål

  • Et fælles mål i EU om at genbruge mindst 55% af det kommunale affald fra 2025 (dette mål skal stige til 60% fra 2030 og 65% fra 2035).
  • Et fælles mål for genbrug af emballage på 65% fra 2025 (og 70% fra 2030) med separate mål for specifikke materialer.

 

Fra 2025

Fra 2030

Al emballage

65%

70%

Plastik

50%

55%

Træ

25%

30%

Jernholdige metaller

70%

80%

Aluminium

50%

60%

Glas

70%

75%

Papir og pap

75%

85%

  • Et bindende mål til at reducere mængden, der ryger på lossepladsen til maksimum 10% af det kommunale affald fra 2025.

Hvordan påvirker affald dit liv?

Affald har en negativ indflydelse på:

Miljøet

Klimaet

Sundheden

Økonomien

Selvom affaldshåndteringen i EU er blevet markant forbedret de seneste årtier, ender en fjeredel stadig på lossepladsen og mindre en halvdelen bliver genbrugt eller komposteret, med store forskelle mellem landene.