Nyt samarbejde skal gøre europæisk forsvar mere effektivt

I dag gjorde 25 medlemslande deres samarbejde om et europæisk forsvar formelt. Parlamentet har støttet ideen om et europæisk forsvar i årevis.

Forsvar

Infografik over PESCO.
Infografik over PESCO

PESCO, der står for Permanent-Struktureret Samarbejde, handler om et stærkere EU-samarbejde i forsvarsregi. ”Det er en central institution, der skal sikre, at de hidtil isolerede øer inden for militærsamarbejde bliver lagt sammen under et tag,” siger Michael Gahler (EPP, Tyskland), der er forfatter til Parlamentets årlige rapport EU's sikkerhed og forsvar. PESCO blev oprettet og en erklæring underskrevet af 23 medlemslande d. 13. november 2017 (siden hen er to lande mere kommet til). Samarbejdet bliver lovligt bindende fra i dag d. 11. december.   

PESCO: En struktureret proces skal gradvist gøre forsvarssamarbejdet dybere

  • Medlemslandene introducerede PESCO i Lissabon-traktaten. Parlamentet og EU-Kommissionen har altid været fortalere for det.

  • Formålet er at styrke EU’s forsvarskapacitet ved at samle ressourcer, så man både kan spare penge og reducere det store patchwork af våbensystemer, så de europæiske styrker kan fungere bedre sammen.

  • Deltagelse er frivilligt, men når medlemslandene har truffet beslutning om at deltage, er der bindende forpligtigelser, og medlemslandene kan blive suspenderet fra PESCO, hvis de ikke lever op til dem.  

“Vi skal have sat en stopper for at europæisk forsvarsmaterielle produkter konkurrerer med hinanden både på det hjemlige og andre markeder,” siger Michael Gahler.

EU’s 28 medlemslandes forsvarsudgifter svarer til 40% af USA’s. Men den militære kapacitet, der opnås hermed, svarer kun til 15% af den kapacitet, som USA får ud af de samme processer, hvilket tyder på et meget alvorligt effektivitetsproblem.

Parlamentet har opfordret til, at der laves et mere koordineret militærindkøb for at mindske spildt dobbeltarbejde også gennem den Europæiske Forsvarsfond og den Koordinerede Årlige Forsvarsevaluering (CARD), der skal styres af det Europæiske Forsvarsagentur. Agenturet skal hjælpe til med at finde muligheder for samarbejdsprojekter.    

Hvem er med i PESCO og i hvilke projekter?

 

  • Alle EU-lande er med i samarbejdet undtagen Danmark (pga. sit forsvarsforbehold), Malta og Storbritannien. Hvis Danmark sidenhen ønsker at deltage i samarbejdet, skal Danmark både leve op til forpligtigelserne, og de andre lande skal godkende Danmarks deltagelse.

  • De medlemslande, der deltager i PESCO, skal i fællesskab udvikle styrker, der kan reagere hurtigt, og nye kapaciteter som f.eks. tanks,og droner eller fælles logistik- og støttekontorer.  

  • Der er allerede en liste over fælles projekter og for hvert af dem, skal et nyt medlemsland stå i spidsen.  

     
  • Hvert deltagende medlemsland skal levere en plan for deres nationale bidrag, som hvert år vil blive evalueret.

“Jeg forventer, at EU’s forsvarspolitik håndgribelig ved at have et konkret militærformat under PESCO’s ramme. For eksempel et europæisk militærkorps eller en europæisk luftfartskommando,” siger den tyske MEP.

PESCO vs. NATO?

Kritikerne mener, at en europæisk forsvarsstruktur vil virke mod hensigten, da den vil underminere NATO. Men NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg har taget godt imod PESCO: ”Jeg mener, at det kan styrke det europæiske forsvar, og det er både godt for Europa, men også godt for NATO.”

Michael Gahler minder også om, at ”NATO ikke føler sig undermineret,” og pointerede: ”Jeg er overbevist om, at de 22 medlemslande, der både er EU- og NATO-medlemmer vil sikre sig, at PESCO bliver en succes, der forbedrer vores militære operationalitet og udsendelsen af vores tropper.”    

Fordelene ved et EU-forsvar
Forsvar