Drivhusgasudslip per land og sektor (infografik)

Tjek vores infografik over drivhusgasudslip per land og sektor i EU, og se også hvem der er verdens største udledere.

Infografik over drivhusgas i EU.
Infografik over drivhusgas i EU

Andel af drivhusgasudslip per år i EU

Som infografikken nedenunder viser, er CO2 den drivhusgas, der oftest udledes. CO2 er fortrinsvis dannet af menneskelig aktivitet. Andre drivhusgasser udslippes i mindre mængder, men de optager varmen bedre end CO2 og i nogle tilfælde tusind gange mere effektivt.

Få mere information om de forskellige drivhusgasser, deres oprindelse og opvarmningspotentiale.

Greenhouse gases emissions by sector in the EU
DA-GHG-v2-02

Læs mere om EU’s mål og handlinger til at mindske drivhusgasudlippet.


Drivhusgasudslip per sektor i EU

Ifølge den  6. undersøgelsesrapport af Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), er det højst sandsynligt menneskelige aktiviteter over de sidste 50 år, der har opvarmet vores planet. Disse aktiviteter inkluderer f.eks. afbrænding af kul, olie og gas, skovrydning og øgede landbrugsaktiviteter.

Diagrammet nedenfor viser drivhusgasudslip fra EU’s medlemslande i 2019 per sektor. Energi står for 77,01% af udslippet i 2019, hvoraf transport udgør omkring en tredjedel. Drivhusgasupslip fra landbrug bidrager med 10,55%, industrielle processer med 9,10% og affaldshåndtering med 3,32%.

Få mere infomation om EU's mål og tiltag til at mindske drivhusgasudslip

Infografik
Infografik over drivhusudslip per land.

Drivhusgasudslip per land i EU og i verden

Diagrammet nedenfor viser EU-landenes samlede drivhusgasudslip i 2017 og viser, de største udledere af drivhusgas i verden i 2015. EU er den tredjestørste udleder efter Kina og USA, efterfulgt af Indien og Rusland.

Drivhusgas bliver i atmosfæren i perioder fra fem til 2000 år. Dermed kommer de til at påvirke på verdensplan, uanset hvor i verden udslippet først udsprang.  

Drivhusgasudslip i verden
Drivhusgasudslip i verden.

Hvad er drivhusgasser?

  • Drivhusgasser er gas i atmosfæren, der opfører sig som glas i et drivhus: Det absorberer solens energi og varme fra jordens overflade, gemmer det i atmosfæren og forebygger, at det kan komme ud i atmosfæren.
  • Denne proces er den vigtigste grund til, at drivhuseffekten gør jordens temperatur varmere, end hvad den ellers ville være.
  • Mange drivhusgasser opstår naturligt i atmosfæren, men menneskelig aktivitet tilføjer enorme mængder, der øger drivhusgaseffektens bidrag til den globale opvarmning.