Handelskrige: Hvordan kan EU forsvare sig?

EU kan bruge forskellige tiltag til at beskytte sig selv mod uretfærdige handelspraksisser lige fra at appellere til WTO til at gå ind i en egentlig handelskrig.

Aluminumeksport. ©AP Images/European Union-EP
Aluminumeksport. ©AP Images/European Union-EP.

EU forsøger bl.a. ved hjælp af handelspolitikken at f[ det meste ud af globaliseringen. Men nogle gange kan denne frihandel blive undermineret af andre lande, der pålægger uretfærdige afgifter på EU’s produkter eller sælger deres varer til unormalt lave priser. Der er også risiko for, at handelskonflikter eskalerer og bliver til egentlige handelskrige, som er når begge parter bliver ved med at øge told og afgifter eller skaber barrierer, der kan gøre produkter dyrere og komplicere tingene for selskaberne. EU kan benytte sig af forskellige instrumenter til at forsvare sig.

forklaret EU's handelspolitik her


WTO’s mæglerrolle

EU og dets medlemslande er blandt de 164 medlemmer af Verdens Handelsorganisation (WTO), der eksisterer for at garantere, at det internationale handelssystem er baseret på regler og love.

WTO har magten til at afgøre stridigheder og håndhæve beslutninger. Organisationen har tidligere sørget for, at handelsstridigheder ikke eskalerede.

Ifølge systemet kan ethvert WTO-medlem klage over brud på WTO’s regler og søge kompensation. Siden WTO blev oprettet i 1995 har EU været involveret i 201 sager: 110 gange har EU indsendt en klage, og 91 gange har EU forsvaret sig.


Bekæmpelse af uretfærdigt billigt import

WTO-medlemskabet afholder ikke EU fra at lave sin egen lovgivning til at bekæmpe produkter, der har unormalt lave priser i Europa og skader de lokale producenter. De lave priser skyldes enten mangel på konkurrence i landet, hvor produktet er fra, en markant statsstøtte i produktionsprocessen eller også lever selskabet bag ikke op til internationale arbejds- og miljøstandarder.

EU kan svare tilbage med at pålægge antidumping told. I 2017 stemte MEP’erne for at opdatere reglerne for, hvordan denne told kan pålægges. MEP'erne godkendte i maj 2018 flere regler, der skal gøre det muligt for EU at indføre højere afgifter på dumpede eller statsstøttede varer.

Læs mere om dumping, dets definition og konsekvenser


Bekæmpelse af skævvridende udenlandske tilskud

Den 8. november 2022 godkendte Parlamentet regler til at modvirke markedsskævvridende udenlandske tilskud til virksomheder i EU. Disse tilskud kan skabe ujævne spilleregler og gøre det sværere for europæiske virksomheder at konkurrere. MEP'erne vil have, at Kommissionen får værktøjerne til at efterforske og bekæmpe udenlandske tilskud til virksomheder, der opkøber EU-virksomheder eller deltager i offentlige udbud.


Gå agurk: Eksempler på stridigheder

EU og USA er tidligere kollideret på handelsområdet, f.eks. om afgifter på bananer, der gjorde det lettere for nogle lande i Afrika og Caribien at eksportere til EU fremfor Latinamerika.

I 2018 pålagde USA yderligere importafgifter på stål og aluminium, hvilke MEP'erne kaldte uacceptable og ikke i tråd med WTO's regler. Derudover var de bekymrede over told på spanske oliven, som USA indførte samme år.

EU har også været i konflikt med USA og Canada om hormonbehandlet oksekød, der kan betragtes som en potentiel sundshedsrisiko. Løsningen blev, at EU gik med til at øge importen af ikke-hormonbehandlet oksekød fra de to lande.


Mere om EU's internationale handel:

Mere