Nye regler skal øge genanvendelsen af vand i landbruget

Vandmangel er et stigende prolem i Europa. MEP'erne ønsker at sikre EU's adgang til frisk vand ved at genbruge vand inden for landbruget.

Øget befolkningstilvækst, urbanisering og turisme har ført til vandmangel og tørke, der i stigende grad påvirker mange områder i Europa og særligt ved Middelhavet. Kilderne til vand er under pres, og situationen forventes at blive forværret på grund af klimaforandringerne. Ifølge skøn vil halvdelen af Europas floder mangle vand i 2030.

For at sikre leveringen af frisk vand til Europa i de kommende år, blev MEP'erne i miljøudvalget enige med Rådet d. 21. januar om et forslag til genbrug af vand. De nye regler skal stemmes igennem i en plenarforsamling, før de kan træde i kraft.

De nye regler skal også fremme brugen af behandlet spildevand til landbrugsvanding, der står for halvdelen af det vand, der årligt bruges i EU. En øget brug af genanvending af vand i landbruget kan reducere vandmanglen med 5% om året.

Da afgrøderne også skal være sikre, vil reglerne introducere minimumskrav til vandkvaliteten og kræve hyppig overvågning. Myndighederne i medlemslandene skal godkende de afgrøder, der må få genanvendt vand og tjekke, at reglerne overholdes.

Fælles EU-regler vil sikre fair konkurrence mellem landmændene og forebygge problemer for den frie bevægelse af landbrugsprodukter.