Fremtidens forhold mellem EU og Storbritannien: De næste skridt

At Storbritannien forlader EU er ikke afslutningen på samarbejdet. Forhandlingerne bestemme, hvordan de to parter skal samarbejde om alt fra handel til transport og kriminalitetsbekæmpelse.

EU og Storbritannien står over for mange af de samme udfordringer såsom klimaforandringer og politisamarbejde og vil få gavn af at samarbejde på disse områder.

Udtrædelsesaftalen, som begge parter har godkendt, handler primært om at beskytte rettighederne for EU's borgere i Storbritannien og de britiske borgere i andre dele af EU, Storbritanniens økonomiske forpligtelser som medlemsland og problemstillinger angående grænsen (særligt mellem Storbritannien og Irland) og skal fortsat implementeres.

Det fremtidige forhold bliver en del af en seperat aftale, som der lige nu forhandles om, og begge parter skal nå til enighed.

Parlamentets holdning

I en betænkning vedtaget d. 12. februar opfordrede MEP'erne til at få en omfattende aftale, der inkluderer, at lige vilkår sikres gennem robuste forpligtelser og en fiskeriaftale.

Den 29. maj sagde David McAllister, formanden for Parlamentets koordinationsgruppe om Storbritannien: “Parlamentet vil ikke godkende en aftale, der ikke indeholder provisioner om lige spilleregler, grundlæggende rettigheder, robust styring og en stabil rammeordning for fiskeri.”

“Parlamentet mener også, at en fuld implementering af Udtrædelsesaftalen, underskrevet af Storbritanniens premierminister, er vigtigt.

Den 15. juni deltog Parlamentets formand David Sassoli i en konference om forhandlingerne med Storbritanniens premierminister Boris Johnson, Rådets formand Charles Michel og Kommissionens formand Ursula Von der Leyen. Efter konferencen fremlagde de en fælles erklæring.

Den 18. juni vedtog Parlamentet en betænkning, hvor MEP'erne beklagede de manglende fremskridt efter fire forhandlingsrunder, og at der stadig er lang vej for parterne til at nå til enighed.

Den 11. september udgav Parlamentets koordinationsgruppe og politiske gruppeledere en udtalelse, der udtrykte bekymring over den britiske regerings forslag til at ændre aftalen for det indre marked i Udtrædelsesaftalen inklusiv punkterne omkring Irland og Nordirland.

Den 1. oktober lancerede Europa-Kommissionen en overtrædelsesprocedure mod Storbritannien for ikke at leve op til sine forpligtelser i Udtrædelsesaftalen.

Den 8. oktober, som en del af forberedelserne til afslutningen på overgangsperioden, godkendte Parlamentet nye regler, der skal sikre, at jernbanetunlen mellem Europa og Storbritannien kan fortsætte som normalt.

Ved et Eu-topmøde den 15. oktober sagde Parlamentets formand David Sassoli om forhandlingerne med Storbritannien, at "en aftale er i begges interesser, men som jeg har sagt tidligere, ikke for enhver pris." han opfordrede Westminster til at overholde retsstatsprincipperne og leve op til sine forpligtelser.

Ved en plenarforsamlig den 21. oktober understregede MEO'erne vigtigheden af, at en aftale mellem EU og Storbritannien ikke går på kompromis med EU's interesser og værdier. 

Hvad en aftale om det fremtdige forhold vil dække over

Problemstillingerne i en aftale om det fremtidige forhold spænder fra forsvar til miljø, forskning, uddannelse og så videre.

En af de vigtigste forhandlinger vil omhandle forholdene og principperne for den fremtidige handel inklusiv spørgsmål om afgifter, produktstandarder, spilleregler på lige vilkår, og hvordan uenigheder skal løses.

Borgerne

Borgernes rettigheder er blevet beskyttet i udtrædelsesaftalen. EU's borgere i Storbritannien og briterne i EU har ret til at forsætte med at bo og arbejde, hvor de er nu. Dette emne bliver ved med at være en stor bekymring for Europa-Parlamentet, især når det gælder den frie bevægelse og sygesikring for EU-borgere i Storbritannien.

Tidslinje

Som en del af udtrædelsesaftalen vil der være en overgangsperiode frem til udgangen af december 2020. I løbet af denne periode vil Storbritannien stadig have adgang til det indre marked og skulle følge EU's lovgivning, selvom Storbritannien ikke længere kan være med til at bestemme over dem. Storbritannien vil fortsat bidrage til EU's budget i overgangsperioden, men vil ikke være med til at forme EU's årlige eller langsigtede budget, der skal forhandles i år.

Formålet er at færdigøre forhandlingerne, inden overgangsperioden rinder ud.

Hvis der ikke indgås nogen ny aftale i løbet af overgangsperioden, vil Storbritanniens handel med EU komme under Verdens Handelsorgaisations regler.

Se hvilke regler der skal begrænse påvirkningerne af ikke at nå til en aftale.

Hvordan forhandlingerne foregår

Den tidligere EU-kommissær Michel Barnier vil lede forhandlingerne på vegne af EU baseret på de retningslinjer, han har fået fra Rådet. Michel Barnier stod også i spidsen for forhandlingerne om udtrædelsesaftalen.

MEP'erne får indflydelse på forhandlingerne ved at vedtage betænkninger om Parlamentets synspunkter. Parlamentet har også iværksat en kontaktgruppe, ledet af Udenrigsudvalgets formand David McAllister (EPP, Tyskland), der skal være forbindelsesled mellem Michel Barnier og stå for koordinationen i de udvalg, der er involverede.

En aftale kan kun træde i kraft, hvis den er godkendt af Europa-Parlamentet og Rådet. I modsætning til udtrædelsesaftalen er det også muligt, at en aftale om det fremtidige forhold skal godkendes af de nationale parlamenter, hvis de omhandler kompetencer, som EU deler med medlemslandene. Den skal også godkendes af Storbritannien.

Brexit
Brexit.